Program for 2014

Se programmet her: Program for Virksomhedsteori konference

Kontinuitet og fornyelse i kultur-, historisk-, og virksomhedsteori

Dette års danske konference om virksomhedsteori har fokus på virksomhedsteoriens udfordringer som videnskabelig teori til praktisk anvendelse i en samfundsmæssig kontekst hvor der fokuseres på ”evidens”. Hvad er evidens? Hvad stiller man op i diskussioner, hvor ”evidens” forsøges reduceret til resultater af randomiserede kliniske eksperimenter? Konferencen afholdes i år for 25. gang, og det er derfor naturligt, tillige at se hvilke udviklingslinjer som aftegner sig i den Danske, Nordiske og Internationale udvikling af teorien, de tilknyttede praksisformer, og den samfundshistoriske kontekst, hvori konferencen har udviklet sig.

Deltagerliste

[non-members]Du skal være logget ind for at se deltagerlisten.[/non-members][members]Deltageroversigt[/members]

Fredag

17.00 Ankomst

18.00 Aftensmad

19.15 Velkommen til

[non-members]

Login for at høre optagelser fra konferencen

[/non-members]
[members]

Åbning og deltagerpræsentation

Note om Klaus og Klaus’ bogsalg


[/members]

19.30 Historisk indledning: Mariane Hedegaard: Om Virksomhedsteori konferencens historie

Mariane var blandt initiativtagerne til afholdelse af konferencer om virksomhedsteori.

[non-members]Login for at se slides og noter[/non-members]

[members]

Optagelse

Slides

Baggrund for virksomhedsteorimøderne uddel
Baggrund for virksomhedsteorimøderne[/members]

20.00 Oplæg 1: Jens Mammen & Jens Kvorning: Rygterne om den marxistiske psykologis død er (måske) stærkt overdrevne

I dag er marxisme og marxistisk psykologi ikke ligefrem mainstream. Men spørgsmålet er, om psykologien og de tilgrænsende fagområder som pædagogik kunne nyde godt af at tage arven fra Marx op.

[showhide type=”post” more_text=”Vis mere…” less_text=”Vis mindre…”]Psykologien i den vestlige verden har i de sidste mere end 20 år været domineret af en individualistisk og idealistisk basalanthropologi, der fremstiller mennesker som isolerede egennytte-maximerende enkeltindivider i en verden af sociale konstruktioner, hvilket er stik imod Marx’ billede af mennesker som kollektive væsener i en materiel verden, der har potentialet til i fællesskab frit at udfolde deres personligheder gennem skabende, kollektiv virksomhed, hvilket forkrøbles under de herskende forhold.

I politik og økonomi har en plat neoliberalisme, der understøtter individualismen, været stærkt dominerende; både i den private sektor og især i den offentlige sektor i form af “new public management”. Men på det seneste har fremtrædende økonomer (f.eks. Krugmann, Stiglitz, Piketty og Bowles) sat spørgsmålstegn ved denne ideologis monopol på sandheden, hvilket kun understreges af det økonomiske systems reelle fiasko under den nuværende krise. Disse økonomer lægger bl.a. vægt på menneskets kollektivitet og på umuligheden af at reducere menneskelige relationer til kontrakt og konkurrence.

Måske kunne psykologien lære af fremskridtene inden for økonomien og besinde sig på sin marxistiske arv. I oplægget diskuteres Marx’ anthropologi og psykologi, ligesom nødvendigheden af at sammentænke økonomi og psykologi fremhæves. Endvidere drøftes perverteringen af de menneskelige relationer og motivstrukturer i den herskende økonomi med massiv psykologisk lidelse og deformation til følge. Det fremhæves, at denne økonomi ikke må erstattes af en ny lige så pervers kommandoøkonomi. Endvidere fremhæves det, at der i den nyeste biologi, anthropologi, arkæologi og filosofi er afsæt for en fornyet marxistisk psykologi.[/showhide]

[non-members]Login for at se slides og noter[/non-members]

[members]

Optagelse

Slides og noter/stikord

Mammen og Kvorning slides
Mammen og Kvorning slides uddel
Mammen og Kvorning – noter og stikord (bemærk, at det blot er stikord og noter
[/members]

21.00 Det med småt … løst og fast fra deltagerne …

Lørdag

8.30 Morgenmad

9.30 Oplæg 2: Carsten Hegnsvad: Socialpædagogik og evidens

Det pædagogiske område, undervisning, dagtilbud såvel som sociale tilbud presses af krav om evidens, ofte fulgt af manualiserede metoder. Hvad er det der sker, og hvorforJeg har igennem de sidste år især beskæftiget mig med normløsheden og varegørelsen såvel i en mere teknokratisk forståelse af læring, udvikling og socialt arbejde, men også i videnskabelige og akademiske tilganges tilsyneladende normløshed og usolidariske relation til professionerne; et bolværk mod dette er oplysning, men hvad er det?
[non-members]

Login for at se slides og noter

[/non-members]

[members]

Optagelse

Slides

Socialpædagogik og evidens uddel
Socialpædagogik og evidens
[/members]

10.30 Kaffepause

11.00 Oplæg 3: Niels Rosendal Jensen: Socialpædagogik og evidens

Diskussionen om evidens i relation til socialpædagogik med særligt henblik på NPM (New Public Management). Jeg vil lægge op til en treleddet forståelse af evidens som (1) ideal for en bestemt forståelse af viden, (2) praksis, som (3) også er en teknik.

[non-members]

Login for at se slides og noter

[/non-members]

[members]

Optagelse

Slides

Socialpædagogik & evidens uddel
Socialpædagogik & evidens

[/members]

12.00 Frokost

13.30 Oplæg 4: Morten Nissen: En tilgang til situationsstudier af socialpædagogik: Konstituering af fællesskaber i og over behandlingens common sense

Hvordan forbinde ‘performance’ i en situation med mere grundlæggende udviklingsprocesser og socio-kulturelle vilkår? Det spørgsmål står enhver pædagogik og enhver psykosocial behandling overfor. Ét muligt svar – blandt de mange, som må være mulige, når man forstår handling som formidlet – fokuserer på, hvordan der konstitueres mikro-fællesskaber, som enten fastholder eller overskrider en ideologisk common sense. Det spørgsmål har vi arbejdet med i det aktuelle praksisforskningsprojekt “Brugerdrevne Standarder i Socialt Arbejde”.
Se http://substance.ku.dk

[non-members]

Login for at se slides og noter

[/non-members]

[members]

Optagelse

Slides

De er lavet i Prezi. Download zip-fil og pak den ud. For at se præsentationen skal du køre det lille program i den udpakkede mappe.
roesnaes2014-xatvoi1avkny[/members]

14.30 Kort pause

15.00 Oplæg 5: Gruppediskussioner vedr evidens Diskussioner baseret på spørgsmål fra lørdagens indlæg

[non-members]

Login for at se slides og noter

[/non-members]

[members]

Optagelse

[/members]

16.00 Kaffepause

16.30 Oplæg 6: Mariane Hedegaard: Motiver set i forhold til institutioner og personers udvikling

Motivbegrebet har været snævert tilknyttet personer. Ganske vist har Leontjev introduceret motiver som en relation mellem personer og objekter, men jeg mener man skal være mere radikal og anskue motiver og krav som tæt sammenknyttet. Ideen om at behovet skal finde sin genstand og det primært er grundlag for motivers opståen er for snæver en tilgang.

[non-members]

Login for at se litteratur

[/non-members]

[members]

Optagelse

Litteratur
Hedegaard 2014 Learning, Culture and Social Interaction
Hedegaard 2012 Motives
Oplægsnoter
Motiver Røsnæs 2014 uddel
Motiver Røsnæs 2014[/members]

17.30 Pause

18.00 Aftensmad

Søndag

8.30 Morgen

9.30 Oplæg 7: Louise M Pedersen & Martin P Knudsen: Udvikling af virksomhedsteoretisk samtalebaseret interventionsmetode

Oplægget er en redegørelse for udviklingen af en virksomhedsteoretisk (Leontjev, 2002) samtalebaseret interventionsmetode til brug for rådgiverne ved Pædagogisk-psykologisk uddannelsesrådgivning ved Aarhus Universitet.

[showhide type=”post2″ more_text=”Vis mere…” less_text=”Vis mindre…”]Som rådgivere arbejder vi med uddannelsesrådgivning for studerende, der har en diagnosticeret psykisk lidelse, og som oplever studie- og læringsvanskeligheder i relation til gennemførslen af deres universitetsuddannelse. Metoden giver redskaber til at afdække motiver og eventuelle motivkonflikter ud fra konkrete, studiemæssige aktiviteter og deres emotionelle ladning, som her ses som signalgiver på graden af motivrealisering ved udførelse af den pågældende aktivitet. Derudover kan man med metoden afdække begrænsninger på den operationelle udførelse af studieaktiviteter og arbejde med udvikling af nye (ydre og indre) redskaber og/eller justering af målsætning. Ambitionen er udvikling af en metode med tilhørende visuelle arbejdsredskaber, som tager den studerendes overordnede livsmotiver alvorligt og understøtter en faktisk og konkret-praktisk realisering af disse.

Litteratur: Leontjev, A. N. (2002) Virksomhed, Bevidsthed, Personlighed. Hans Reitzels Forlag, København.[/showhide]

[non-members]

Login for at se slides og noter

[/non-members]

[members]

Optagelse

Slides

En virksomhedsteoretisk interventionsmetode uddel
En virksomhedsteoretisk interventionsmetode
pp til virksomhedsteorikonference 2014 uddel
pp til virksomhedsteorikonference 2014[/members]

10.30 Nyt fra Iscar

11.00 Planlægning af Røsnæs 2015

[non-members]

Login for at se slides og noter

[/non-members]

[members]

Optagelse

[/members]

12.00 Frokost

13.00 Farvel

Kommentarer

Skriv et svar