Kultur-, historisk- og virksomhedsteori

Officiel side for Iscar Danmark

Kultur-, historisk- og virksomhedsteori

Program for 2014

Se programmet her: Program for Virksomhedsteori konference

Kontinuitet og fornyelse i kultur-, historisk-, og virksomhedsteori

Dette års danske konference om virksomhedsteori har fokus på virksomhedsteoriens udfordringer som videnskabelig teori til praktisk anvendelse i en samfundsmæssig kontekst hvor der fokuseres på ”evidens”. Hvad er evidens? Hvad stiller man op i diskussioner, hvor ”evidens” forsøges reduceret til resultater af randomiserede kliniske eksperimenter? Konferencen afholdes i år for 25. gang, og det er derfor naturligt, tillige at se hvilke udviklingslinjer som aftegner sig i den Danske, Nordiske og Internationale udvikling af teorien, de tilknyttede praksisformer, og den samfundshistoriske kontekst, hvori konferencen har udviklet sig.

Deltagerliste

Du skal være logget ind for at se deltagerlisten.

Fredag

17.00 Ankomst

18.00 Aftensmad

19.15 Velkommen til

Login for at høre optagelser fra konferencen


19.30 Historisk indledning: Mariane Hedegaard: Om Virksomhedsteori konferencens historie

Mariane var blandt initiativtagerne til afholdelse af konferencer om virksomhedsteori.

Login for at se slides og noter

20.00 Oplæg 1: Jens Mammen & Jens Kvorning: Rygterne om den marxistiske psykologis død er (måske) stærkt overdrevne

I dag er marxisme og marxistisk psykologi ikke ligefrem mainstream. Men spørgsmålet er, om psykologien og de tilgrænsende fagområder som pædagogik kunne nyde godt af at tage arven fra Marx op.

Login for at se slides og noter

21.00 Det med småt … løst og fast fra deltagerne …

Lørdag

8.30 Morgenmad

9.30 Oplæg 2: Carsten Hegnsvad: Socialpædagogik og evidens

Det pædagogiske område, undervisning, dagtilbud såvel som sociale tilbud presses af krav om evidens, ofte fulgt af manualiserede metoder. Hvad er det der sker, og hvorforJeg har igennem de sidste år især beskæftiget mig med normløsheden og varegørelsen såvel i en mere teknokratisk forståelse af læring, udvikling og socialt arbejde, men også i videnskabelige og akademiske tilganges tilsyneladende normløshed og usolidariske relation til professionerne; et bolværk mod dette er oplysning, men hvad er det?

Login for at se slides og noter

10.30 Kaffepause

11.00 Oplæg 3: Niels Rosendal Jensen: Socialpædagogik og evidens

Diskussionen om evidens i relation til socialpædagogik med særligt henblik på NPM (New Public Management). Jeg vil lægge op til en treleddet forståelse af evidens som (1) ideal for en bestemt forståelse af viden, (2) praksis, som (3) også er en teknik.

Login for at se slides og noter

12.00 Frokost

13.30 Oplæg 4: Morten Nissen: En tilgang til situationsstudier af socialpædagogik: Konstituering af fællesskaber i og over behandlingens common sense

Hvordan forbinde ‘performance’ i en situation med mere grundlæggende udviklingsprocesser og socio-kulturelle vilkår? Det spørgsmål står enhver pædagogik og enhver psykosocial behandling overfor. Ét muligt svar – blandt de mange, som må være mulige, når man forstår handling som formidlet – fokuserer på, hvordan der konstitueres mikro-fællesskaber, som enten fastholder eller overskrider en ideologisk common sense. Det spørgsmål har vi arbejdet med i det aktuelle praksisforskningsprojekt “Brugerdrevne Standarder i Socialt Arbejde”.
Se http://substance.ku.dk

Login for at se slides og noter

14.30 Kort pause

15.00 Oplæg 5: Gruppediskussioner vedr evidens Diskussioner baseret på spørgsmål fra lørdagens indlæg

Login for at se slides og noter

16.00 Kaffepause

16.30 Oplæg 6: Mariane Hedegaard: Motiver set i forhold til institutioner og personers udvikling

Motivbegrebet har været snævert tilknyttet personer. Ganske vist har Leontjev introduceret motiver som en relation mellem personer og objekter, men jeg mener man skal være mere radikal og anskue motiver og krav som tæt sammenknyttet. Ideen om at behovet skal finde sin genstand og det primært er grundlag for motivers opståen er for snæver en tilgang.

Login for at se litteratur

17.30 Pause

18.00 Aftensmad

Søndag

8.30 Morgen

9.30 Oplæg 7: Louise M Pedersen & Martin P Knudsen: Udvikling af virksomhedsteoretisk samtalebaseret interventionsmetode

Oplægget er en redegørelse for udviklingen af en virksomhedsteoretisk (Leontjev, 2002) samtalebaseret interventionsmetode til brug for rådgiverne ved Pædagogisk-psykologisk uddannelsesrådgivning ved Aarhus Universitet.

Login for at se slides og noter

10.30 Nyt fra Iscar

11.00 Planlægning af Røsnæs 2015

Login for at se slides og noter

12.00 Frokost

13.00 Farvel

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: