Indsend dit oplæg om temaet “Diagnoser”

Kære Deltager i konferencen om virksomhedsteori

Til brug for planlægning af konferencen om ”Kultur-, historisk- og virksomhedsteori” 11.-13. november 2022 vil vi gerne have besked fra alle der har et emne de gerne vil holde oplæg om på konferencen. 

På konferencen i 2021 var der en stor del af deltagerne, som gerne ville diskutere spørgsmål i relation til emnet ”Diagnoser”, så de der måtte have noget at sige om dette emne opfordres derfor til at konkretisere deres tanker og spørgsmål som oplæg om dette emne.

Oplæg om andre emner er dog også velkomne, så skriv frit om de emner som kan være af interesse at diskutere på konferencen.

Af hensyn til den videre planlægningsproces vil vi gerne modtage forslag til oplæg inden d. 5. maj, og forslagene kan feks have et omfang på 10-25 linjer.

Forslag til oplæg bedes indsendt via foreningens hjemmeside

mvh

Louise, Olav, KBB

Programming as work and crisis

Ved Olav W. Bertelsen
Lørdag kl. 16.30

Programming activity is central in the production of IT based systems. The outcome of programming is executable code. Examples range from embedded software in everyday appliances to complex control systems. Programming is expressed in a programming language. Programming languages vary in expressive power and level of abstraction. Historically programming languages have evolved as layers on top of the physical computers structure consisting of logical gates constituting the CPU and some memory for data storage.  Inspired by Bærentsen (1989), the evolving generations of linguistic constructs can be understood as crystallization of action with a previous generation of linguistic construct. E.g. symbolic assembler languages crystalize the manual memory allocation book keeping. Over the last 70 years a large number of programming languages have evolved, supporting specific perspectives or tasks. Many programming languages seek to support elegance of expression and efficiency. Some languages rather prioritize easy and understandable programming, type checking and safe data allocation. Together with programming languages, programming work is mediated through programming environments, including editors and debuggers, mediating the relation to the code, the programming language as such as well as the running code/the system. Often, programming is understood as an individual endeavor, but in reality, the individual realized acts of programming is most often part of a socially mediated process of work with a high degree of division of labor over time and across a collective practice. While tools for cooperative programming

Udviklingskriser og -konflikter i voksenalderen

Ved Louise Margrethe Pedersen
Lørdag kl. 15.00

Analyse af psykologisk udvikling og udviklingskriser er oftest rettet mod med børn og unges udvikling, hvor man forstår de udviklingsmæssige kriser som primært endogent betingede udviklingsstadier. I oplægget sættes den voksne udvikling i centrum og der kigges på, om og hvordan udviklingskriser kan se ud hos voksne. Dette gøres ved at samstille Bozhovich’s psykologiske krisebegreb med Leontjev og Dreiers konfliktbegreb. I oplægget lægges der op til, at man kan forstå konflikt- og krisebegrebet i forlængelse af hinanden, og at særligt konflikt kendetegner den voksne udvikling. Desuden reflekteres der over, hvordan Séves forståelse af samfundsstrukturelle individualitetsformer kan kaste lys over den individualitetstype, der produceres i det vestlige samfund i dag og medformer udviklingskriser og -konflikter i voksenalderen. 

Person(lig)hed og klimaambivalens

Ved Jacob Klitmøller og Lise Isabella Meistrup
Lørdag kl. 13.30

I en artikel i Psyke & Logos kritiserede vi (nudging-)forskningen i klimahandling på to fronter: For det første for den grundlæggende lineære og mekaniske forståelse af personers (påståede mangelfulde) tænkning som denne forskning bygger på – hvilket vi brugte Dewey til at udfordre. Og for det andet – gennem begrebet om ’wicked problems’ – fra en overordnet (overindividuel) samfundsvinkel, hvor pointen var, at klimakrisen skal forstås i forlængelse af andre ’kriser’ (finansmarked, social reproduktion, forbruget af ikke fornybare resurser). I dette oplæg fortsætter vi afsøgningen af spørgsmålet om ’klimahandling’ gennem dels inddragelse af empiri (Lises interview med personer om håndteringen af ambivalens i forbindelse med personlig klimahandling, stadig med baggrund i blandt andet Dewey). Dels søger vi efter en kobling af (d)et kulturhistoriske/virksomhedsteoretiske personbegreb og spørgsmålet om samfundsmæssige kriser (her: klimakrisen).

Kriser som generelt fænomen i økonomi og psykologi

Ved Jens Kvorning & Klaus B Bærentsen
Lørdag kl 11.00

Menneskeheden befinder sig i en faseovergangsperiode ved overgangen fra holocæn til antropocæn, der kan karakteriseres som en global bystat – civilisation i egentlig forstand. Som andre tidligere faseovergangsperioder (jæger-samler til agerbrug, … feudalt stændersamfund til kapitalisme) er den nuværende kendetegnet ved forekomsten af forskellige krisefænomener, blandt hvilke vi har udvalgt tre, som vi ønsker at diskutere.I oplægget søges den oprindelige forbindelse mellem politisk økonomi og psykologi i virksomhedsteorien revitaliseret, idet det forsøges påvist, at en stigende del af befolkningen i de kapitalistiske samfund efter år 2000 forhindres i optimal tilegnelse af samfundsmæssige, kulturelle og biologiske kapaciteter gennem forkrøblinger af individernes virksomhedsstrukturer som følge af økonomisk-samfundsmæssige krisefænomener. 

Rethinking Psychology in a World in Crisis

Ved Ernst Schraube
Lørdag kl. 9.30

As a response to a world in a deep crisis, socially and ecologically, a critical self-reflection has set in among scientists in various disciplines including psychology on how modern sciences have been part of the problem. Scholars ask how we have to fundamentally rethink our scientific self-understanding and our theoretical and methodological conceptions – to be able to meaningfully work with these problems and thus become part of enabling a viable future. Drawing on these discussions and building on the achievements of cultural-historical activity theory as well as critical psychology, I will outline three major lines of epistemic renewal: (1) From an anthropocentric, instrumental epistemic frame toward a psychology from the standpoint of the human subject; (2) from an individualistic, disembodied epistemic frame toward a psychology of thinking things in their connections; ( 3) from technological somnambulism toward a critical social psychology of technology trying to overcoming the discrepancy between creation and imagination in human agency.

NORDIC-BALTIC ISCAR 2022: Towards inclusive and just societies: a dialogue with, within and beyond CHAT

In the spirit of our theme, we cordially invite scholars to contribute with their topical research and to join us in discussing what future directions our scholarly work offers for fostering more inclusive, equal and sustainable communities and societies globally for all.

The CHAT community has a strong tradition of studying various forms of activity in all of their diversity, whether it be learning and play in early childhood, school, education and learning at various levels, youth activism and everyday life as well as working life and organizational learning processes. Furthermore, CHAT research, by definition and practice is characterized by multidisciplinarity and communication between scholars from a wide range of disciplines, such as psychology, education, philosophy, history, sociology, linguistics, anthro- pology, research on workplace practices, queer and gender studies, computer science, information systems, knowledge management, clinical neuro- psychology as well as rehabilitation, occupational therapy, criminology, and social work.

We welcome contributions regarding our main conference theme from these and other disciplines. We also welcome other relevant contributions which focus on CHAT’s historical roots, modern applications and future perspectives.

Submission formats and review: 

We welcome single papers, symposiums, poster and roundtable presentations as well as other more participatory and innovative formats like data sessions, debate sessions and workshops.
Each submissions must include: Title: 20 words or fewerAbstract: 150 words or fewerExtended abstract: 1000 words or fewer, including references.

Each contribution will be reviewed regarding relevance for the theme or sub-themes of the conference, the coherence of the theoretical and/or conceptual framework, quality of research method and design (if applicable), clarity of contribution and argumentation, significance for theory, practice and policy as well as overall quality and scholarly originality. With demonstrations, debate sessions and workshops and other innovative formats, the main criteria will be novelty and fit with the conference theme. Each contribution will be reviewed by two reviewers and the process will be double blind.

Abstract submission will be open from opens 9 August to 10 October 2021. 

Registration: 

Registration prices for the conference will range between €50 – €350. All in-person prices include lunch and coffee during the conference and the conference dinner. Online prices will include the opportunity to participate in all online and hybrid sessions, keynotes and the conference social program (some limitations may apply). The final registration fees will be announced when registration opens on 1 December 2021.

Important dates:

Abstract submission opens 9 August 2021 Abstract submission closes 10 October 2021 Decisions on acceptance 1 December 2021 Registration opens 1 December 2021 Early bird closes 1 January 2022 Registration closes 1 March 2022 Program published 1 April 2022

Please consult the conference website for more details:

www2.helsinki.fi/en/conferences/Nordic-Baltic-ISCAR-2022

Motiv og handling – hovedkomponenter i virksomhedens struktur

Kultur-, historisk- og virksomhedsteori
Kultur-, historisk- og virksomhedsteori
Motiv og handling - hovedkomponenter i virksomhedens struktur
/

Er du nysgerrig på, hvad virksomhedsteori er for en størrelse? Så lyt med her, hvor Lars, Louise og Johannes tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling eller fænomen i verden og kigger på det med virksomhedsteoretiske øjne.

I denne episode er vi nysgerrige på, hvad coronabenægtelse er for en størrelse:

  • Hvordan giver det mening for nogen, når det giver ingen mening for andre – og den vender begge veje, naturligvis!
  • Hvilke konsekvenser har mine handlinger for mig, andre og samfundet? Og hvordan hænger handlingerne sammen med mine motiver?
  • Hvilke samfundsstrukturer er med til at understøtte og nogen gange endda skabe disse echo-kamre, som der ser ud til at blive flere og flere af?

Det og meget mere kan du høre i denne episode. Og har du spørgsmål, så skriv endelig til os på [email protected]

Konferencen 2021 er godt på vej!

Så er temaet for konferencen 2021 klar – og du kan læse det lige her!

Bemærk de mange nye spændende tiltag, som vi har sat i søen i år. Stor tak til Olav og Louise for deres store arbejde!

FÅ EN MENTOR

Er du på vej ind i virksomhedsteoretisk arbejde og har du lyst til at bidrage med et oplæg på konferencen, vil det være muligt at få sparring med en garvet virksomhedsteoretiker, der kan hjælpe med at se en retning for et virksomhedsteoretisk oplæg. Er det en mulighed du vil benytte dig af, så send senest den 5. maj, en mail til [email protected]

VIRKSOMHEDSTEORIKAFFE

Frem mod fristen for indsendelse af forslag til oplæg, vil vi afholde nogen åbne sessioner på Zoom, hvor vi drikker aftenkaffe eller fyraftensøl og diskuterer vores ideer til bidrag eller virksomhedsteori i almindelighed. Første gang bliver i slutningen af marts. De nærmere detaljer vil blive lagt på hjemmesiden og vil fremgå af konferencens nyhedsbreve.

Vigtige datoer

  • Deadline for mentoranmodning: 5. Maj
  • Deadline for abstracts: 1. juni
  • Feedback på abstracts: 22. juni
  • Foreløbigt  program offentliggøres: 1. juli
  • Revideret program: 20 august
  • Deadline for tilmelding den 1. september
  • Konference: 5-7 november

Personlig mening og objekt betydning

Kultur-, historisk- og virksomhedsteori
Kultur-, historisk- og virksomhedsteori
Personlig mening og objekt betydning
/

I denne første episode snakker vi om et meget aktuelt emne: Forholdet mellem personlig mening og objekt betydning. Hvad betyder begreberne? Hvordan forholder de sig til hinanden? Og hvad har de at gøre med økser, busbilletter og Trump-tilhængere?

Det kan du høre i denne episode, hvor Lars, Holger og Johannes drikker en kop kaffe og snakker om virksomhedsteori.