Oplæg til konference

Vi har i år skærpet kravene til formen på tilmelding af oplæg. Du skal dels skrive et abstract (kort resume) og derudover besvare nogle specifikke spørgsmål 

Abstract skal indeholde følgende:

Beskriv oplæggets hovedpointer og grundlag (fx empiri, intervention, litteraturlæsning.) Hvilke(t) hovedspørgsmål forsøger indlægget at besvare eller forholde sig til og hvad er indlæggets hovedkonklusion eller bidrag?

Specifikke spørgsmål:

  • Hvilken krise eller område indenfor krisebegrebet beskæftiger oplægget sig med?
  • Hvilke virksomhedsteoretiske begreber og referencer baseres oplægget på?
  • Hvordan bidrager oplægget til virksomhedsteoriens udvikling?
  • Hvordan vil oplæggets bidrag evt kunne anvendes af andre?

Oplægget tilmeldes ved at udfylde abstract og spørgsmål i skemaet herunder

Har du spørgsmål vedr oplæg, kan du sende den mail til [email protected]

Deadline for indsendelse: 1. juni

<iframe src=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3JODe-AtA0Wcj2JH9Ru-wDL3YdH6KZElzvMMt8DjRpYooYA/viewform?embedded=true” width=”640″ height=”2128″ frameborder=”0″ marginheight=”0″ marginwidth=”0″>Loading…</iframe>