Program for 2022

33. Virksomhedsteori konference

Fjelsted Skov Kro 11.-13. november 2022

Diagnoser og teoretisk tænkning

Konferencen om Virksomhedsteori er i år organiseret omkring en slags hellig treenighed mellem emnerne diagnoser, teoretisk tænkning og virksomhedsteoriens udvikling.

I alle tilfælde vil oplægsholderne forholde sig til deres emner på måder som de kan forstås indenfor en virksomhedsteoretisk ramme.

Foreløbigt program

Fredag

17.00 Ankomst

18.00 Aftensmad

19.25 Velkommen til

19.30 Oplæg 1. Seth Chaiklin: introduktion til temaet om teoretisk viden/tænkning

20.15 Kaffepause

20.30 Oplæg 2. Olav Bertelsen: konferencens fremtid

20.50 Diskussion om konferencens fremtid

21.30 Det med småt… løst og fast fra deltagerne… “No future”

Lørdag: Tema Diagnoser

8.30 Morgenmad 

9.30 Oplæg 3. Georgij Trautwein: Meningsfyldt virksomhed eller irrationel impuls? Fænomenografisk undersøgelse af selvbeskrevet internetpornografi afhængige mænd

10.15 Kaffepause

10.20 Oplæg 4. Brian Borup: erfaring med diagnoser fra egen praksis

11.05 Kaffepause

11.20 Oplæg 5. Louise Pedersen: ICD-11: Værd at vente på?

12.00 Frokost

Tema Teoretisk tænkning

13.00 Oplæg 6. Paneldiskussion om teoretisk tænkning og teoretisk viden

15.00 Tankeløs “fritid/gåtur”

16.00 Oplæg 7. Kortere aktivitet(er?)

Afhængig af forløbet lørdag formiddag evt to parallelle diskussioner, én gruppe som diskutere videre ift. diagnoser og en anden som vil drøfte teoretisk tænkning/viden — eller fælles diskussion.

16.45 Kaffepause

17.00 Debat. Ansøgninger – videre uformel diskussion

18.00 Aftensmad

20.00 Fest

Søndag

8.30 Morgen

9.30 Oplæg 8. Klaus B Bærentsen: Kulturhistorisk almenpsykologi. Historisk status og perspektiver

10.30 Nyt fra Iscar

11:00 Generalforsamling i Forening Dansk Kulturhistorisk Virksomhedsteori
Valg af dirigent
Valg af referent                    
Bestyrelsens beretning for 2022
Godkendelse af regnskab
Forslag fra bestyrelsen og forsamlingen 
Valg af formand og bestyrelse

11.30 Planlægning af konference 2023

12.00 Frokost

13.00 Farvel