Program for 2022

33. Virksomhedsteori konference

Fjelsted Skov Kro 4.-6. november 2022

Diagnoser

På konferencen i 2021 var der en stor del af deltagerne, som gerne ville diskutere spørgsmål i relation til emnet ”Diagnoser”, så de der måtte have noget at sige om dette emne opfordres derfor til at konkretisere deres tanker og spørgsmål som oplæg om dette emne.

Oplæg om andre emner er dog også velkomne, så skriv frit om de emner som kan være af interesse at diskutere på konferencen.

Foreløbigt program

Fredag

17.00 Ankomst

18.00 Aftensmad

19.15 Velkommen til

20.00 Oplæg

Lørdag

8.30 Morgenmad 

9.30 Oplæg

10.30 Kaffepause

11.00 Oplæg

12.00 Frokost

13.30 Oplæg

14.30 Kort pause

15.00 Oplæg

16.00 Kaffepause

16.30 Oplæg

17.30 Pause

18.00 Aftensmad

20.00 Fest

Søndag

8.30 Morgen

9.30 Oplæg

10.30 Nyt fra Iscar

11:00 Generalforsamling i Forening Dansk Kulturhistorisk Virksomhedsteori
Valg af dirigent
Valg af referent                    
Bestyrelsens beretning for 2022
Godkendelse af regnskab
Forslag fra bestyrelsen og forsamlingen 
Valg af formand og bestyrelse

11.30 Planlægning af konference 2023

12.00 Frokost

13.00 Farvel