Seth Chaiklin: Introduktion til temaet om teoretisk viden/tænkning

Formålet med oplægget er at introducere ideen om teoretisk viden og teoretisk tænkning som V. V. Davydov fremlagde i sin 1972 disputats (Виды обобщения в обучении: Логико-психологические проблемы построения учебных предметов –frit oversat til dansk: Typer af generalisering i undervisning: Logiske og psykologiske problemer med konstruktion af faglige indhold i skolen).

Engelsk oversættelse (1990) af teksten findes ved: https://www.marxists.org/archive/davydov/generalization/generalization.pdf

Tysk oversættelse (1977) findes i bibliotektet. Arten der Verallgemeinerung im Unterricht: logisch-psychologische Probleme des Aufbaus von Unterrichtsfächern. 

Ideen om teoretisk viden har vidtrækkende implikationer for vidensudvikling i almindelighed, og fagundervisning i særdeleshed. Primært mål (eller ideal) for oplægget er, at give en perspektivering om relevante begreber, der kan tjene som baggrund eller orientering for lørdagens paneldiskussion om teoretisk tænkning. Der er muligheder for opklarende spørgsmål og kommentarer undervejs.


Udgivet

i

,

af

Tags: