Den 33. danske Virksomhedsteorikonference: Indbydelse og indkaldelse af oplæg

Vi indbyder hermed til den årlige konference for danske virksomhedsteoretikere. Vi håber at se rigtigt mange deltagere og oplæg om årets tema. 
Sidste frist for at indsende forslag til oplæg er 5. maj.

Årets tema: Diagnoser, teoretisk tænkning og virksomhedsteoriens udvikling

Konferencen om Virksomhedsteori er i år organiseret omkring en slags hellig treenighed mellem emnerne diagnoser, teoretisk tænkning og virksomhedsteoriens udvikling.

I alle tilfælde vil oplægsholderne forholde sig til deres emner på måder som de kan forstås indenfor en virksomhedsteoretisk ramme.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt, adresse og pris

Konferencen afholdes i 2022 på Fjelsted Skov Kro. Det er en hyggelig familieejet kro, som vi sidste år var glade for.

Tidspunkt: 11.-13. november 2022
Adresse: Store Landevej 92, 5592 Ejby

Priser

Det er muligt at vælge, om man vil sove på enkelt- eller dobbeltværelse. Priserne er pr. person:
Enkeltværelse: 3.500 kr.
Dobbeltværelse: 3.200 kr.

Studerende (i dobbeltværelse): 2.000 kr
OBS! Der er et begrænset antal studerende-pladser. Skriv derfor til [email protected], inden du bestiller plads som studerende.

Tilmelding:

SU. 1. september 2022

Program:

Se programmet her. Det opdateres løbende

Om Konferencen

Den danske virksomhedsteorikonference har siden 1988 årligt været et mødested for danske forskere og praktikere fra en lang række felter, som har interesseret sig for, og arbejdet på baggrund af, virksomhedsteori.

Konferencens program består primært af de oplæg, der er indsendt og accepteret, og med god tid til debat. Formålet med konferencen er at stimulere og udvikle dansk forskning og praksis baseret på den kulturhistoriske og virksomhedsteoretiske tradition, og derfor lægger vi vægt på, at oplæggene kan være tidlige skitser så vel som mere færdige arbejder.

Vi vil i år støtte oplægsholdernes fokuserede forberedelse ved at have en mere formaliseret proces for indmeldelse af oplæg. Således vil der være en deadline for abstracts den 8. september. Indmeldingen skal udover den normale beskrivelse af bidraget, svare på en række mere specifikke spørgsmål.

Det vil fortsat være muligt at deltage i konferencen som lyttende og deltagende i diskussionerne.

Forberedelse til konferencen

Få en mentor

Er du på vej ind i virksomhedsteoretisk arbejde og har du lyst til at bidrage med et oplæg på konferencen, vil det være muligt at få sparring med en garvet virksomhedsteoretiker, der kan hjælpe med at se en retning for et virksomhedsteoretisk oplæg. Er det en mulighed du vil benytte dig af, så send senest den 5. maj, en mail til [email protected]

Virksomhedsteorikaffe

Frem mod fristen for indsendelse af forslag til oplæg, vil vi afholde nogen åbne sessioner på Zoom, hvor vi drikker aftenkaffe eller fyraftensøl og diskuterer vores ideer til bidrag eller virksomhedsteori i almindelighed. Første gang bliver i slutningen af marts. De nærmere detaljer vil blive lagt på hjemmesiden og vil fremgå af konferencens nyhedsbreve.

Vigtige datoer

  • Deadline for abstracts: 5. maj
  • Foreløbigt  program offentliggøres: 1. juli
  • Revideret program: 20. august
  • Deadline for tilmelding den 1. september
  • Konference: 11.-13. november

Forberedelsesgruppen 

Forberedelsesgruppen består i år af Klaus B. Bærentsen, Louise Margrethe Pedersen og Olav W. Bertelsen.

Oplæg til konferencen

Vi har i år skærpet kravene til formen på tilmelding af oplæg. Du skal dels skrive et abstract (kort resume) og derudover besvare nogle specifikke spørgsmål 

ABSTRACT SKAL INDEHOLDE FØLGENDE:

Beskriv oplæggets hovedpointer og grundlag (fx empiri, intervention, litteraturlæsning.) Hvilke(t) hovedspørgsmål forsøger indlægget at besvare eller forholde sig til og hvad er indlæggets hovedkonklusion eller bidrag?

Omfanget skal gerne være 10-25 linier.

Oplægget kan sendes til [email protected]

Deadline for indsendelse: 5. maj

Kommentarer

Ét svar til “Den 33. danske Virksomhedsteorikonference: Indbydelse og indkaldelse af oplæg”

Skriv et svar