Den 32. danske Virksomhedsteorikonference: Indbydelse og indkaldelse af oplæg

Vi indbyder hermed til den årlige konference for danske virksomhedsteoretikere. Vi håber at se rigtigt mange deltagere og oplæg om årets tema. 
Sidste frist for at indsende forslag til oplæg er 1. juni.

Årets tema: Krise

På dette års virksomhedsteoretiske konference sætter vi spot på krisebegrebet. En krise er, når et system ikke længere kan fungere på den måde, det har gjort hidtil og dermed står ved et afgørende vendepunkt. Alle ting i verden eksisterer i  modsætningsforhold, og nogle gange udvikler disse modsætninger sig på en måde, som skaber krise. Fælles for kriser er, at et system ikke længere kan blive ved med at fungere, som det har gjort hidtil, og at krisen er en overgangstilstand frem mod en justering, en ny funktionsmåde eller et sammenbrud. En krise vil have tendens til at vende tilbage, hvis de forhold, der er afgørende for krisens opståen, ikke ændres men blot justeres. En krise kalder altså på sammenbrud eller en reel strukturel omorganisering.

I systemer er der mikrokriser hele tiden. På denne konference vil vi dykke ned i større eller mere principielle kriser med henblik på at beskrive og forstå dem virksomhedsteoretisk. Vi vil stille os selv og hinanden spørgsmål som: Hvordan har det fænomen, vi beskriver, fungeret hidtil? Hvilke virksomheder, motiver og strukturer har opretholdt det? Hvorfor kan det ikke fortsat fungere sådan? Hvilke modsætninger i og udenfor systemet bidrager til krisen? Hvilke nye mulige former, kan systemet antage? Hvilke nye praksisformer, udvikling af motiver og bevidsthed og rammer vil blive nødvendige? Hvilke strukturændringer skal der til, for at krisen ikke gentager sig? Kan kriser forudses, og hvilke indikatorer skal man holde øje med?

Det er helt åbent, hvilke typer af kriser, man kan beskæftige sig med på konferencen. Det kan være klimakriser, økonomisk-strukturelle kriser, identitetskriser, udviklingspsykologiske kriser, organisatoriske kriser, mv. Kriserne kan tilgås ud fra vidt forskellige tilgange som developmental work research, organisationsanalyse, etnografi, udviklingspsykologi, politisk økonomi, mv. Fælles for konferencens oplæg vil være, at de forholder sig aktivt og eksplicit til krisebegrebet, som det kan forstås indenfor en virksomhedsteoretisk ramme.

Om Konferencen

Den danske virksomhedsteorikonference har siden 1988 årligt været et mødested for danske forskere og praktikere fra en lang række felter, som har interesseret sig for, og arbejdet på baggrund af, virksomhedsteori.

Konferencens program består primært af de oplæg, der er indsendt og accepteret, og med god tid til debat. Formålet med konferencen er at stimulere og udvikle dansk forskning og praksis baseret på den kulturhistoriske og virksomhedsteoretiske tradition, og derfor lægger vi vægt på, at oplæggene kan være tidlige skitser så vel som mere færdige arbejder.

Vi vil i år støtte oplægsholdernes fokuserede forberedelse ved at have en mere formaliseret proces for indmeldelse af oplæg. Således vil der være en deadline for abstracts den 8. september. Indmeldingen skal udover den normale beskrivelse af bidraget, svare på en række mere specifikke spørgsmål.

Det vil fortsat være muligt at deltage i konferencen som lyttende og deltagende i diskussionerne.

Forberedelse til konferencen

Få en mentor

Er du på vej ind i virksomhedsteoretisk arbejde og har du lyst til at bidrage med et oplæg på konferencen, vil det være muligt at få sparring med en garvet virksomhedsteoretiker, der kan hjælpe med at se en retning for et virksomhedsteoretisk oplæg. Er det en mulighed du vil benytte dig af, så send senest den 5. maj, en mail til [email protected]

Virksomhedsteorikaffe

Frem mod fristen for indsendelse af forslag til oplæg, vil vi afholde nogen åbne sessioner på Zoom, hvor vi drikker aftenkaffe eller fyraftensøl og diskuterer vores ideer til bidrag eller virksomhedsteori i almindelighed. Første gang bliver i slutningen af marts. De nærmere detaljer vil blive lagt på hjemmesiden og vil fremgå af konferencens nyhedsbreve.

Vigtige datoer

 • Deadline for mentoranmodning: 5. Maj
 • Deadline for abstracts: 1. juni
 • Feedback på abstracts: 22. juni
 • Foreløbigt  program offentliggøres: 1. juli
 • Revideret program: 20 august
 • Deadline for tilmelding den 1. september
 • Konference: 5-7 november

Forberedelsesgruppen 

Forberedelsesgruppen består i år af Klaus B. Bærentsen, Johannes Damsgaard-Bruhn, Louise Margrethe Pedersen og Olav W. Bertelsen.

Oplæg til konferencen

Vi har i år skærpet kravene til formen på tilmelding af oplæg. Du skal dels skrive et abstract (kort resume) og derudover besvare nogle specifikke spørgsmål 

ABSTRACT SKAL INDEHOLDE FØLGENDE:

Beskriv oplæggets hovedpointer og grundlag (fx empiri, intervention, litteraturlæsning.) Hvilke(t) hovedspørgsmål forsøger indlægget at besvare eller forholde sig til og hvad er indlæggets hovedkonklusion eller bidrag?

Specifikke spørgsmål:

 • Hvilken krise eller område indenfor krisebegrebet beskæftiger oplægget sig med?
 • Hvilke virksomhedsteoretiske begreber og referencer baseres oplægget på?
 • Hvordan bidrager oplægget til virksomhedsteoriens udvikling?
 • Hvordan vil oplæggets bidrag evt kunne anvendes af andre?

Oplægget tilmeldes ved at udfylde abstract og spørgsmål i skemaet, som du finder ved at trykke på knappen herunde.

Deadline for indsendelse: 1. juni

Praktiske oplysninger

Tidspunkt, adresse og pris

Konferencen afholdes i 2021 på Fjelsted Skov Kro. Det er en hyggelig familieejet kro, som vi sidste år var glade for.

Tidspunkt: 5.-7. november 2021
Adresse: Store Landevej 92, 5592 Ejby

Priser

Det er muligt at vælge, om man vil sove på enkelt- eller dobbeltværelse. Priserne er pr. person:
Enkeltværelse: 3.250 kr.
Dobbeltværelse: 2.800 kr.

Studerende (i dobbeltværelse): 1.800 kr
OBS! Der er et begrænset antal studerende-pladser. Skriv derfor til [email protected], inden du bestiller plads som studerende.

Tilmelding:

SU. 1. september 2021

Program:

Se programmet her. Det opdateres løbende

1 thought on “Den 32. danske Virksomhedsteorikonference: Indbydelse og indkaldelse af oplæg

 1. Pingback: Konferencen 2021 er godt på vej! | Kultur-, historisk- og virksomhedsteori

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.