Kultur-, historisk- og virksomhedsteoretisk konference 2020

Spørgsmål om Covid-19? Læs svar her

På konferencen i 2019 var der konsensus om at gøre den aktuelle klimakrise til tematisk udgangspunkt for konferencen i 2020. Af grunde som forsøges ekspliciteret nedenfor, har planlægningskomiteen imidlertid tænkt at krisebegrebet i mere bred forstand vil være et passende tema, som også giver mulighed for at diskutere emner som henhører til klimakrisen, men i øvrigt er åben for at rejse en lang række andre relevante og aktuelle diskussioner.

Der er kriser omkring os til alle sider. Ikke blot klimakrise, men også biodiversitets-, forurenings-, befolkningsmæssig-, økonomisk-, og politiske kriser. Demokratiske kriser i europa, mellemøsten, afrika, asien og amerika. Politiske kriser i og imellem EU, USA, Kina, Rusland, Brasilien. International Sundhedskrise (Corona/Covid19 pandemi), tillidskriser mellem mennesker, krise i videnskabens og mediernes troværdighed …

Kriser er der overalt i verden, på alle planer og på alle måder. Selvom krisebegrebet selvfølgelig også findes i forskellige udformninger indenfor psykologien, omtales de ikke videre nedenfor, da de forudsættes bekendte for de fleste deltagere.

Ordet “krise” er iflg. ordbogen (Haug (ed). Kritisches Wörterbuch des Marxisismus, 1986, 4:712) et medicinsk udtryk, som betegner den akutte fase i et sygdomsforløb, hvor det afgøres, om processen fører til helbredelse, vedvarende sygdom eller død. Udtrykket anvendes ofte om politiske og økonomiske fænomener, ligesom det nu anvendes om karakteristika ved aktuelle klimatiske og økologiske processer.

Anvendt på politiske og økonomiske forhold kan kriser ud fra et traditionelt materielt dialektisk synspunkt på historien anskues som processer hvori faser med strukturel stabilitet i den samfundsmæssige reproduktionsproces (hvor de samfundsmæssige forhold reproduceres med rent kvantitative forandringer), afløses af faser med kvalitative forandringer, og hvor disse overgange indledes af kriser.

Læs resten af indkaldelsen her:

Oplæg til konferencen

Oplæg der passer ind under temaet i indkaldelsen modtages gerne her:

Praktiske oplysninger

Oplæg til konference

Vi vil derfor opfordre alle de, som er interesserede i at deltage i denne debat, om at anmelde deres oplæg ved at benytte blanketten på siden ”

Tidspunkt, adresse og pris

Konferencen afholdes i 2019 på Fjelsted Skov Kro. Det er en hyggelig familieejet kro, som vi sidste år var glade for.

Tidspunkt: 6.-8. november 2019
Adresse: Store Landevej 92, 5592 Ejby

Priser

Det er muligt at vælge, om man vil sove på enkelt- eller dobbeltværelse. Priserne er pr. person:
Enkeltværelse: 3.150 kr.
Dobbeltværelse: 2.650 kr.

Studerende (i dobbeltværelse): 1.650 kr
OBS! Der er et begrænset antal studerende-pladser. Skriv derfor til info@virksomhedsteori.dk, inden du bestiller plads som studerende.

Tilmelding:

SU. 1. september 2020

Program:

Se programmet her. Det opdateres løbende

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.