Kategori: Ikke kategoriseret

 • Klaus B Bærentsen: Kulturhistorisk almenpsykologi. Historisk status og perspektiver

  Hvor langt er udviklingen af den Kulturhistoriske virksomhedsteoris almenpsykologiske teori faktisk nået? I oplægget præsenteres et udvalg af teorier, studier og diskussioner af en skitseret teoriramme, med en lille afstikker til Leontjev gruppens arbejde i Kharkov i starten af 1930’erne.

 • Paneldiskussion om teoretisk tænkning og teoretisk viden

  Paneldiskussion om tænkning med deltagelse af Peter Musaeus, Jacob Klitmøller, Lars Bang Jensen, Mariane Hedegård, Seth Chaiklin, og Uffe Juul Jensen (muligvis).Davydov’s fremlægning af ideen om teoretisk viden og teoretisk tænkning har haft enorm betydning for faglig undervisning på den måde, at ideen giver en særlig tilgang, som kan anvendes i planlægning af undervisning, hvor…

 • Louise Pedersen: ICD-11: Værd at vente på?

  Oplægget sætter fokus på det nye, europæiske diagnostiske system, ICD-11, som endelig er under udrulning i Europa efter en meget lang proces. I ICD-11 ændrer man på grundlæggende måder tilgangen til diagnosticering; fra snævert fokus på isolerede specifikke symptomer og antallet af dem, orienterer ICD-11 sig mere mod en forståelse af psykiske lidelser som dimensionelle.…

 • Brian Borup: erfaring med diagnoser fra egen praksis

  Som privat praktiserende psykolog og udøver af psykologisk behandlings- og udviklingsarbejde på et virksomhedsteoretisk grundlag er diagnoser også en del af min hverdag. I dette oplæg vil jeg pege på nogle at de udfordringer og problemer, der findes i den nuværende diagnostiske tænkning og praksis, og jeg vil prøve at pege på en bevægelse væk…

 • Georgij Trautwein: Meningsfyldt virksomhed eller irrationel impuls? Fænomenografisk undersøgelse af selvbeskrevet internetpornografi afhængige mænd.

  Motiveret af optagelsen af “Compulsive Sexual Behaviour Disorder” i ICD-11, diskuterer oplægget internetpornografi afhængighed (IPA) og adfærdsbaserede afhængigheder generelt (eng: behavioural addictions). Ud fra en kritisk gennemgang af litteratur om IPA samt eget interviewstudie af selvidentificerede internetpornografi afhængige mænd (N=12), stilles fundene i undersøgelsen op imod den dominerende forståelse af IPA. Ved hjælp af det…

 • Olav Bertelsen: konferencens fremtid

  Konferencen har i mere end 30 år været et omdrejningspunkt for virksomhedsteoretisk forskning og praksisudvikling i Danmark. De seneste år (også inden Corona) har tilslutningen imidlertid været vigende. Det har ført til debat om konferencens fremtid og mulige alternativer. Baseret på de seneste års diskussioner fremlægges et antal scenarier og udviklingsspor som oplæg til afklarende…

 • Seth Chaiklin: Introduktion til temaet om teoretisk viden/tænkning

  Formålet med oplægget er at introducere ideen om teoretisk viden og teoretisk tænkning som V. V. Davydov fremlagde i sin 1972 disputats (Виды обобщения в обучении: Логико-психологические проблемы построения учебных предметов –frit oversat til dansk: Typer af generalisering i undervisning: Logiske og psykologiske problemer med konstruktion af faglige indhold i skolen). Engelsk oversættelse (1990) af teksten…

 • Programming as work and crisis

  Ved Olav W. BertelsenLørdag kl. 16.30 Programming activity is central in the production of IT based systems. The outcome of programming is executable code. Examples range from embedded software in everyday appliances to complex control systems. Programming is expressed in a programming language. Programming languages vary in expressive power and level of abstraction. Historically programming…

 • Udviklingskriser og -konflikter i voksenalderen

  Ved Louise Margrethe PedersenLørdag kl. 15.00 Analyse af psykologisk udvikling og udviklingskriser er oftest rettet mod med børn og unges udvikling, hvor man forstår de udviklingsmæssige kriser som primært endogent betingede udviklingsstadier. I oplægget sættes den voksne udvikling i centrum og der kigges på, om og hvordan udviklingskriser kan se ud hos voksne. Dette gøres…

 • Person(lig)hed og klimaambivalens

  Ved Jacob Klitmøller og Lise Isabella MeistrupLørdag kl. 13.30 I en artikel i Psyke & Logos kritiserede vi (nudging-)forskningen i klimahandling på to fronter: For det første for den grundlæggende lineære og mekaniske forståelse af personers (påståede mangelfulde) tænkning som denne forskning bygger på – hvilket vi brugte Dewey til at udfordre. Og for det…