Brian Borup: erfaring med diagnoser fra egen praksis

Som privat praktiserende psykolog og udøver af psykologisk behandlings- og udviklingsarbejde på et virksomhedsteoretisk grundlag er diagnoser også en del af min hverdag. I dette oplæg vil jeg pege på nogle at de udfordringer og problemer, der findes i den nuværende diagnostiske tænkning og praksis, og jeg vil prøve at pege på en bevægelse væk fra bl.a. en ahistorisk og akontekstuel ramme og overfladeforståelse – til noget mere centralt; nemlig at virksomhedsteorien og en kulturhistorisk forståelse allerede rummer viden og begreber til en mere meningsfuld ombestemmelse og forandring af alle deltageres praksis.


Udgivet

i

,

af

Tags: