Oplæg: Kvindefængsel i Danmark – udvikling af motiv for liv?

Charlotte Mathiassen har meldt følgende oplæg til konferencen:

Kvindefængsel i Danmark – udvikling af motiv for liv?

Jeg følger processen med etablering af et kvindefængsel. Her ses, at en mængde forhold udenfor den enkelte kvindes indflydelse og et andet sted / andre steder i hierarkiet influerer på, hvad hun egentlig vil få mulighed for. Det er helt nyt, at jeg følger dette, idet beslutningen om at etablere kvindefængsel er ret ny – men måske kunne det være interessant at koble en analyse af organisatoriske forhold (så vidt det er muligt for nuværende) med drøftelser af hvilke muligheder den enkelte reelt får for at udvikle ‘motiv for liv’ (som det tegner sig nu).

Oplæg: Institutionel fremmedgørelse med pålagte mål og motiver om udvikling – i en bestemt retning…

Brian Borup fra Østre Gasværk holder følgende oplæg:

Institutionel fremmedgørelse med pålagte mål og motiver om udvikling – i en bestemt retning…

På Østre Gasværk, et bo- og behandlingssted for unge mellem 18-30 år, er udviklingsmål og motiver om udvikling noget vi konstant forholder os til; både personale og beboere – eksempelvis i form at handleplaner jf. lov om social service. Hvordan griber vi dette an i praksis? Oplever vi og beboerne, og har vi tid og plads til kritisk at reflektere over dette, at ”noget” bliver os pålagt; og hvordan, med alle de interesser der forbundne hermed, får vi det fagligt og meningsfuldt flettet ind i vores hverdag.

Oplæg: Ideologi og moderne styringsteknologier

Endnu et oplæg er meldt til konferencen. Det er Olav W. Bertelsen og Louise Margrethe Pedersen, der holder oplægget:

Ideologi og moderne styringsteknologier

I oplægget vil vi undersøge, hvordan to forskellige typer af samfundsmæssige styringsteknologier repræsenterer ideologi, som overleveres til mennesker gennem organisering af disse menneskers virksomhed. Dette får konsekvenser for de motiver og samkvemsformer, der udvikler sig hos disse mennesker.

I det ene spor undersøger vi, hvordan uddannelsessystemets karaktersystem inducerer konkurrence og dominansaspekter i de mellemmenneskelige relationer og udvikling af præstationsmotiver i overensstemmelse med karaktersystemets krav.

I det andet spor undersøger vi hvordan kognitivistiske teorier om menneske-computer interaktion har reduceret arbejderen til en maskindel uden egen agens i arbejdet.

Vi diskuterer afslutningsvist, hvordan man i praksis skal forholde sig til styringsteknologier i uddannelsessammenhænge og i design af arbejdsredskaber. Vi peger på, at en progressiv designproces af styingsteknologier som minimum skal indeholde perspektiver, der tager udgangspunkt i brugeren men som også skal have en eksplicit analyse af den normativitet, der ligger bag teknologien, så ideologi ikke uintenderet reproduceres bag om ryggen på de implicerede parter.

Oplæg: Det moderne arbejdsmarked, kognitiv kapitalisme og fremmedgørelse

Det tredje oplæg er nu tilmeldt! Det er Malene Degn, der holder oplæg med følgende titel:

Det moderne arbejdsmarked, kognitiv kapitalisme og fremmedgørelse

Arbejdets transformation fra industriarbejde til vidensarbejde betyder, at individers kognitive og personlighedsmæssige ressourcer, processer og potentialer kapitaliseres og varegøres i langt højere grad end tidligere. Mennesket kan nu leve af at udnytte personlige egenskaber som fx kreative evner, kommunikationsevner og empati, og den personlige identitet smelter i højere grad sammen med den arbejdsmæssige.

Sammen med de New Public Management-styringsmetoder og konkurrence-logikker, der er udbredt på mange arbejdspladser, medfører dette ofte store indre modsætninger i individet. På den ene side måles og evalueres individets præstationer hele tiden nøje i forhold til fastlagte mål og succeskriterier, mens det på den anden side forventes, at individet selv sætter sig mål og tager ansvar for sit arbejde (og vedligeholdelsen af sine personlige egenskaber), sin udvikling og sig selv på arbejdspladsen.

Oplægget vil se på, hvad dette betyder for det enkelte individ, hvilke motivkonflikter og oplevelser af fremmedgørelse, der opstår, og hvilke udfordringer det giver individet i forhold til at realisere mere personlige livsmotiver.

Oplæg: Sammen finder vi løsninger på det, der fylder mest lige nu

Birte Laursen og Johannes Damsgaard-Bruhn vil på konferencen 2018 holde følgende oplæg:

Sammen finder vi løsninger på det, der fylder mest lige nu

I IT-verdenen har Scrum gjort et sejrsrigt indtog. Det er en metode, der er udviklet ud fra sund fornuft og gode erfaringer, og hvor fokus er på at løse dét, der fylder for teamet lige nu og her. Scrum består af forskellige ceremonier, hvor vi har valgt at fokusere på Retrospectives – en ceremoni, hvor man kigger tilbage på det sidste sprint (2-3 uger) for at finde ud af, hvad der gik godt, hvad der skal gøres noget ved og hvad der skal stoppes.

Hele processen bygger på, at teamet, der består af 6-8 udviklere, sammen finder frem til dét, der fylder lige nu og som de gerne vil, at der skal gøres noget ved. Det er også teamet, der finder løsningerne og implementerer dem i deres dagligdag. Teamet er således hele tiden i fokus og medbestemmende for, hvad der skal ske.

Vi vil i oplægget vise, hvordan denne inddragelse og medbestemmelse gør problemerne og udfordringerne mere nærværende for teamet. Problemer og udfordringer bliver nærværende, når de bliver så overskuelige og overkommelige, at vi nærmer os dem. Problemer bliver ikke nærværende ved, at de bliver skubbet mod os – så kommer de blot tættere på, men bliver ikke nærværende.

Resultatet er bedre arbejdsgange, bedre resultater og højere arbejdsglæde. Vi vil gennem konkrete eksempler vise, hvor lidt der skal til, før de første resultater er i hus og hvor motiverende det er for alle parter, både teamet, ledelsen og kunden, at vi med små skridt løser de forhindringer, der fylder mest lige nu.

Oplæg: Teknologisk udvikling – til gavn for hvem?

Klaus B Bærentsen vil på konferencen 2018 holde følgende oplæg:

Teknologisk udvikling – til gavn for hvem?

Design, udvikling og indførelse af teknologi indebærer samtidig en mere eller mindre omfattende og gennemgribende forudbestemmelse af tilsvarende livsvirksomheder for de mennesker, som denne teknologi anvendes af eller for.

Traditionelt behandles dette tema i relation til de, som skal anvende og betjene teknologien, de såkaldte “brugere”. I realiteten gælder denne forudbestemmelse dog for alle mennesker, i større eller mindre omfang, og mere eller mindre direkte.

I generelle termer er dette aspekt allerede behandlet i Marx’s økonomisk filosofiske manuskripter fra 1840’erne, og det er et integreret aspekt i den psykologiske kulturhistoriske virksomhedsteori. Et aktuelt område, hvor dette er tydeligt, omend det indtil videre kun er synligt for et fåtal, vedrører indførelsen af droner i moderne krigsførelse.

Nyt om konferencen i 2018

Arrangørerne har nu lavet en beskrivelse af temaet for årets konference. Temaet er:

Produktiv Motivstruktur ?!

Hvad er en produktiv motivstruktur for mennesker i et moderne samfund?

 

Hele oplægget kan du hente her: Konference 2018 Produktiv Motivstruktur v2

Konferencen afholdes i år på Fjelsted Skov Kro 2.-4. november 2018

Følg med på her på siden og på vores facebook side for nyt om programmet og de mange spændende oplæg.

Så er der nyt om konferencen 2017

Arrangørerne har nu lagt sidste hånd på et super-godt tema for årets konference: Giver metoden sig selv? – Om praksis- og metodeudvikling i virksomhedsteorien

Udgangspunktet for årets konference er de spørgsmål der melder sig, når tanken falder på metode. Hvad er metode overhovedet for noget i en virksomhedsteoretisk optik, og hvordan giver det mening at tænke – og gøre – metode i et samfund, der i højere og højere grad efterspørger manualiserede og kvantificerbare fremgangsmåder?

Således er tanken med årets møde at invitere til en fælles udforskning og diskussion af metode i en virksomhedsteoretisk optik.  Dette er med henblik på at bevæge os udforskende i sammenhængene mellem teori og praksis, mellem metodologi og metode, og sammen blive klogere på det potentiale som virksomhedsteorien rummer; også som metodisk disciplin.

Du kan læse mere om temaet og et oplæg til diskussion her

 

Følg med på her på siden og på vores facebook side for nyt om programmet og de mange spændende oplæg.

Farewell Conference for Prof Mariane Hedegaard

Uden navn

Cultural-Historical Approaches to Children’s Development and Childhood

Farewell Conference for Prof Mariane Hedegaard on her retirement

Monday, 5 September 2016, 9:00-16:00

The conference is directed at analyzing children’s development – drawing on both human and social sciences perspectives, with a special focus on cultural-historical approaches.

The first part of the conference takes place from 9.00-13.00 at the University of Copenhagen, Faculty of Health and Society, New Auditorium Hall, Building 35, Room 35.01.06. It is most practical to enter the building from Gammeltoftsgade 19: http://samf.ku.dk/pdf/kort_css.pdf

In the first part, the following researchers will give keynote lectures with a coffee break at 10.30

Professor Marilyn Fleer (Monash University, Australia)
https://www.researchgate.net/profile/Marilyn_Fleer

Professor Emerita Anne Edwards (Oxford University, UK)
http://www.education.ox.ac.uk/about-us/directory/professor-emeritus-anne-edwards/

Professor Jan Derry (University College London)
http://www.ioe.ac.uk/staff/EFPS_26.html

Professor Anna Stetsenko (City University New York, USA)

Publications

Professor Cathrine Hasse (Aarhus University)
http://pure.au.dk/portal/da/persons/cathrine-hasse(5ba5eb68-a94f-4626-b074-1958780ab33a).html

The second part takes place from 15.15-16.00 in the Auditorium on the 1st floor of the Royal Library, Gothersgade 140. At that time, Professor Mariane Hedegaard will give her farewell lecture.

The programme ends with a reception at the University of Copenhagen, Department of Psychology, Øster Farimagsgade 2 A, 2nd floor.

Attendance is free and open to all.

Arranged by the PPUK Research Group

2. Announcement: 7th Nordic Conference on Cultural and Activity Research

The conference invites researchers from the Nordic and Baltic countries who use or are interested in the cultural and activity theoretical approaches.

Konventum Conference Centre (LO-Skolen)

16-18 June 2016

Ikke-navngivetAddress:
Gl. Hellebækvej 70
3000 Elsinore (Helsingør)
Denmark

Call for Papers Open: November 1st 2015

Submission deadline: January 15th 2016

Registration deadline: May 25th 2016

Conference website: http://psychology.ku.dk/conferences/7_nordic_conference_on_cultural_and_activity_research/

Download as pdf: Folder – second announcement

 

A Nordic Perspective on the Cultural and the Activity Approach in Theory and Practice

The Nordic countries have a strong theoretical and practice tradition of cultural-historical approaches to investigating and/or intervening human practices and everyday life. These include early childhood learning and play, children’s school life and education, youth life, as well as work life and organization of processes.

The 7th Nordic conference provides a cross-disciplinary forum for exchanging ideas, exploring common interests, addressing various theoretical, practice-related, and societal issues, as well as for establishing new possibilities for collaboration among researchers and practitioners who share an interest in cultural-historical approaches.

Transformations of human life conditions (e.g. new technologies, new public management, or migration) create ongoing need for cultural-historical research and professional practices. Contributions from these perspectives are important for future societies as they both contribute with reflections on societal issues and with theoretical, methodological, and practical advancements

The conference invites those who work within such areas as research of education, human learning, development, new technologies, work practices and organizational transformations, health practice and social work to confront these issues.

 

Themes and Topics

  • Learning and development of children, youth, and adults
  • Professional education, training, and practice
  • Transformations of work and organizations
  • Scientific practices; innovation practices
  • Disabilities and development
  • Technology and the practice of everyday life
  • New learning environments based on information technologies
  • Social pedagogy and community development

 

Presentation Forms

Poster sessions: 5 posters – ½ hour for reading all together; 1 hour for open discussions led by a moderator

Individual Papers: 20 min. presentation; 10 min. open discussion

Symposium: Self structured; max. 2 hours

Panel Discussion: To provide the opportunity for critical discussions of a vital theme or a current societal issue. The committee welcomes suggestions for possible themes and participants.

Suggestions should be sent to Louise Böttcher: [email protected]

NB: Each participant of the conference may give only one poster or paper presentation.

 

Cost (including conference, accommodation, meals, and conference dinner): 4400 DKK.

Scientific Committee

Mariane Hedegaard, Professor, Dr. Phil. Department of Psychology, Copenhagen University

Jytte Bang, Associate professor, Ph.D. Department of Psychology, Copenhagen University

Louise Böttcher, Associate Professor, Ph.D. Aarhus University

Ernst Scraube, Associate professor, Ph.D. Department of Psychology, Roskilde University

Seth Chaiklin, Researcher, UCC – University College Capital, [email protected]

Lutine de Wal Pastoor, Senior Researcher, Ph.D. Educational Anthropology

The Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies

Hans Knutagård , Associate Professor, Ph.D., Department of Health and Society, Kristianstad University, Sweden

Hanna Toiviainen, Associate Professor, Ph.D. Center for Research on Activity, Development and Learning, University of Helsinki

Milda Bredikyte, Associate Professor, Ph.D. Department of Didactics of Psychology, Vilnius Pedagogical University

Thurídur Jóhannsdóttir, Associate Professor, Ph.D. School of Education, University of Iceland.

 

Local Organizing Committee

Jytte Bang, University of Copenhagen, [email protected]

Louise Böttcher, Aarhus University, [email protected]

Seth Chaiklin, UCC – University College Capital, [email protected]

Mariane Hedegaard, University of Copenhagen, [email protected]

 

Contact

General information: Mariane Hedegaard [email protected]

Panel discussion: Louise Bøttcher [email protected]

Payment: Jan Majfred [email protected]