Oplæg: At tæmme en bikube – Diskussionsoplæg om folkeskoleklassestørrelse, mængdelære og virksomhedsteori

Lars Bang Jensen og Holger Forman vil holde dette oplæg på konferencen:

At tæmme en bikube – Diskussionsoplæg om folkeskoleklassestørrelse, mængdelære og virksomhedsteori

I dette diskussionsoplæg vil vi prøve at skitsere problemer med den nuværende gængse folkeskoleklassestørrelse på ca. 25-28 elever ud fra flere problemstillinger. Først vil vi illustrere problemet via mængdelære (set theory) for at vise den stigende kompleksitet og nødvendige underopdeling i en klasse. I den følgende argumentation trækker vi på virksomhedsteorien, og prøver at anskue klassen som et aktivitetsystem. Vores hovedpointe er, at mange af de problemer en lærer støder på i forhold til uro, elevdifferentiering, særlige behov mm. kunne afhjælpes med en mindre klassestørrelse. Til sidst retter vi opmærksomhed mod (den internationale) forskning på området, og hvorfor det var lidt for hurtigt af Niels Egelund at affeje disse fund tilbage i 2010.

Heinesen, E. (2010). Estimating Class‐size Effects using Within‐school Variation in Subject‐specific Classes. The Economic Journal, 120(545), 737-760.


Udgivet

i

af

Tags: