Mindblown: a blog about philosophy.

 • Information om Covid-10

  Vi har fået et par spørgsmål om, hvordan I som deltagere er stillet, hvis konferencen bliver aflyst. Vi har været i dialog med Fjelsted og fået følgende information: Fjelsted aflyser konferencen Hvis situationen for smitte ændrer sig i Middelfart kommune (større stigning i antallet af smittede), så sundhedsmyndighederne fraråder møder og forsamlinger i kommunen, annullerer…

 • Vi afholder konference i 2020

  Vi afholder konference i 2020

  Vi indbyder herved til deltagelse i XXXI konference om virksomhedsteori som afholdes på Fjelsted Skov Kro 6.-8. november 2020 med temaet ”Kriser”. Flere hare spurgt om det er en god ide at afholde konferencen, når Covid19 smittesituationen er, som den er. Nogle har foreslået at udskyde afholdelsen af konferencen af andre grunde. Planlægningskomiteen har imidlertid fundet, at:…

 • Oplæg 8: Almenpsykologi som formuleret i det indledende spørgsmål

  Ordstyrer: Charlotte MathiassenDiskutant: Seth ChaiklinOpsamling: Klaus BB  Søndag d. 3. november 2019 kl. 9.30

 • Oplæg 7: Oplæg ved Uffe Juul Jensen

  Ved Uffe Juul JensenLørdag d. 2. november 2019 kl. 16.30 I 1960erne, 1970erne og 1980erne var diskussionen om den kulturteoretiske virksomhedsteori knyttet sammen med diskussioner om og udvikling af den dialektiske materialisme. I 1990erne og fremefter forsvandt den dialektiske materialisme fra det filosofiske verdenskort – opfattet som et dødt sprog på linje med sanskrit nu…

 • Oplæg 6: Test i folkeskolen

  Ved K KousholtLørdag d. 2. november 2019 kl. 15.00 Oplægget vil handle om mulige teoretiske tilgange til udforskning af test og deres betydninger for børns skoleliv. Der vil blive eksemplificeret med testforskning, der undersøger test fra børnenes perspektiver og som del af et mangfoldigt og flertydigt hverdagsliv. Med dette udgangspunkt diskuteres mulige teoretiske integrationer med…

 • Oplæg 5: Forældreperspektiver på skolevanskeligheder – om udsathed knyttet til konflikter om skolen

  Ved Dorte KousholtLørdag d. 2. november 2019 kl. 13.30 Almenpsykologiske spørgsmål kan siges på en gang at være både ret fjernt fra og ganske grundlæggende for empirisk forskning. I dette oplæg undersøger jeg, hvordan almenpsykologiske problemstillinger har bevæget (sig i) min forskning i børns og familiers hverdagsliv ved at rette fokus på begreber om dialektik…

 • Oplæg 4: Uddannelse og undervisning i konkurrencesamfundet. Almen psykologiske overvejelser

  Ved Thorstein Grøver og Holger FormanLørdag d. 2. november 2019 kl. 11.00 Opplegget vil ta for seg en todelt diskusjon av kunnskapstilegnelse under konkurransestatens betingelser: på den ene siden i folkeskolen, og på den annen side på universitetene. Det vil undersøkes hvordan konkurransestaten legger til rette for særlige former for læringsvirksomhet i institusjonene, og hvordan…

 • Oplæg 3: Et nedslag i den historiske udvikling af de specialpædagogiske institutioner i Danmark – I spændingsfeltet imellem Nødbørnehaver og mangfoldige (inkluderende) læringsmiljøer

  Ved Lars Bang Jensen og John BertelsenLørdag d. 2. november 2019 kl. 9.30 I dette oplæg ønsker vi via specifikke nedslag i den historiske og nutidige udvikling af de specialpædagogiske institutioner at rette blikket mod spændingsfeltet imellem det normale barn og det abnormale barn. Vi er optaget af hvordan staten, amterne/regioner, kommunerne og institutionerne har…

 • Oplæg 2: Hvor er virksomhedsteorien i dag

  Ved Mariane HedegaardFredag d. 1. november 2019 kl. 21.00 Virksomhedsteorien lever i bedste velgående mange steder i verden. Det kan ses i mængden af regionale og nationale ISCAR konferencer (Australien-New Zealand, Brasilien, Grækenland, England, m.fl.), og vores Kultur-historiske og Virksomhedsteori konference er eksempel på det. Vores konference er så vidt jeg ved den ældste stadig…

 • Oplæg 1: En dansk tolkning af virksomhedsteori

  Ved Jens Mammen & Niels EngelstedFredag d. 1. november 2019 kl. 19.30 I oplægget vil vifortsætte ud af virksomhedsteoriens motorvej med to spor, som Niels talte om på Virksomhedskonferencen for 30 år siden. På en måde har vi ikke beskæftiget os med andet siden, omend på hver sin måde. Først vil Niels fortælle, hvordan tanken fra dengang…

Har du nogen boganbefalinger?