Oplæg 2: Hvor er virksomhedsteorien i dag

Ved Mariane Hedegaard
Fredag d. 1. november 2019 kl. 21.00

Virksomhedsteorien lever i bedste velgående mange steder i verden. Det kan ses i mængden af regionale og nationale ISCAR konferencer (Australien-New Zealand, Brasilien, Grækenland, England, m.fl.), og vores Kultur-historiske og Virksomhedsteori konference er eksempel på det. Vores konference er så vidt jeg ved den ældste stadig levende konference. Jeg er ikke så pessimistisk som arrangørerne for almenpsykologien, idet der afholdes såvel filosofisk orienterede konferencer (f.eks. regionskonferencer i Grækenland og i Iljenkov Society i England), som praksisorienterede konferencer med respektive publikationer (Australien, Norge). Da mit område er udviklingspsykologi (som jeg vil argumentere for må være grundlag for almen psykologi, da forandring og overgange karakteriserer livet) vil jeg tage udgangspunkt her i min beskrivelse over hvor virksomhedsteorien er idag.

Oplæg 1: En dansk tolkning af virksomhedsteori

Ved Jens Mammen & Niels Engelsted
Fredag d. 1. november 2019 kl. 19.30

I oplægget vil vifortsætte ud af virksomhedsteoriens motorvej med to spor, som Niels talte om på Virksomhedskonferencen for 30 år siden. 
På en måde har vi ikke beskæftiget os med andet siden, omend på hver sin måde. 
Først vil Niels fortælle, hvordan tanken fra dengang har været grundlæggende for hans almenpsykologi, og hvordan dette arbejde forbinder til Jens.  
Dernæst vil Jens i forlængelse heraf fortælle, hvordan han ad de to spor har formået at kombinere sin almenpsykologi med en ny matematisk forståelse.

Du skal være logget ind for at se artiklerne.

Nyt om Nordic Iscar i Trondheim

Så er der nyt fra Nordic Iscar i Trondheim den 18.-20. juni 2019:

Here comes a reminder of the Nordic ISCAR conference in Trondheim 18.-20. June, 2019, titled Research and practices within and across boundaries

See webpage for the conference at the following link: https://www.ntnu.edu/web/nordic-iscar/home

The deadline for the submission of abstracts is now extended to 31. January, 2019.  

Important dates

17 Sept 2018: Submission starts

31 Jan 2019: Submission ends

15 Sept 2018: Registration starts

28 Feb 2019: Review results announced

26 Apr 2019: Presentation times announced

30 Apr 2019: Registration deadline

We really hope that you will attend the conference, and also present your recent research!

It is possible to present papers and posters and also to arrange for paper presentations in a symposium (see submission at the webpage).

We hope to meet you in lovely Trondheim next summer!

Kind regards from

May Britt

coordinator Nordic and Baltic countries

Conference: Measured Lives

The theme of the 18th biennial conference of International Society for Theoretical Psychology is: Measured Lives – Theoretical Psychology in an Era of Acceleration.

Two dominant forces in contemporary capitalist societies are the conception of humanity as something measurable and the quest for acceleration, efficiency, and optimization. This may be a crucial part of increasing productivity, but the values and forms of governance emerging from the ethos of acceleration and efficiency may also play a role in inducing human suffering and in structuring that suffering as ‘new pathologies’.

Time and place

Danish School of Education, Tuborgvej 164, 2400 Copenhagen
Date: 19 to 23 August 2019

Læs mere om konferencen her

Information om “8th Nordic ISCAR”

The 8th Nordic ISCAR Conference, which will be held 18–20 June 2019, is titled ‘Research and practices within and across boundaries’. The conference will provide a cross-disciplinary forum for presenting research findings and discussing ideas for developing research. The aim is to establish new possibilities for collaboration among researchers who are interested in cultural-historical activity theory as an approach to conducting research both on and with practitioners.

The Nordic and Baltic countries have a strong tradition of using cultural-historical activity theory to study and/or conduct formative interventions in various arenas where practices are studied and developed. These arenas include learning and play in early childhood, children’s school life and learning, education at various levels and in different contexts, learning across contexts, youth life as well as work life and the organization of processes.

Læs mere her

Kommentar til oplægget

Seth Chaiklin har indsendt denne kommentar til konferencens oplæg:

Diskussion af konferences oplægget, ud fra et virksomhedsteoretiske perspektiv. Mit formål er, at fremføre nogle positiv perspektiver i forhold til oplæggets intentioner – men vil tage udgangspunkt i nogle alvorlige misforståelser (eller problematiske antagelser) i oplæggets argumentation, og derfra give nogle alternativ indramninger.

Oplæg: At tæmme en bikube – Diskussionsoplæg om folkeskoleklassestørrelse, mængdelære og virksomhedsteori

Lars Bang Jensen og Holger Forman vil holde dette oplæg på konferencen:

At tæmme en bikube – Diskussionsoplæg om folkeskoleklassestørrelse, mængdelære og virksomhedsteori

I dette diskussionsoplæg vil vi prøve at skitsere problemer med den nuværende gængse folkeskoleklassestørrelse på ca. 25-28 elever ud fra flere problemstillinger. Først vil vi illustrere problemet via mængdelære (set theory) for at vise den stigende kompleksitet og nødvendige underopdeling i en klasse. I den følgende argumentation trækker vi på virksomhedsteorien, og prøver at anskue klassen som et aktivitetsystem. Vores hovedpointe er, at mange af de problemer en lærer støder på i forhold til uro, elevdifferentiering, særlige behov mm. kunne afhjælpes med en mindre klassestørrelse. Til sidst retter vi opmærksomhed mod (den internationale) forskning på området, og hvorfor det var lidt for hurtigt af Niels Egelund at affeje disse fund tilbage i 2010.

Heinesen, E. (2010). Estimating Class‐size Effects using Within‐school Variation in Subject‐specific Classes. The Economic Journal, 120(545), 737-760.