Kategori: Oplæg

 • Oplæg 5: Forældreperspektiver på skolevanskeligheder – om udsathed knyttet til konflikter om skolen

  Ved Dorte KousholtLørdag d. 2. november 2019 kl. 13.30 Almenpsykologiske spørgsmål kan siges på en gang at være både ret fjernt fra og ganske grundlæggende for empirisk forskning. I dette oplæg undersøger jeg, hvordan almenpsykologiske problemstillinger har bevæget (sig i) min forskning i børns og familiers hverdagsliv ved at rette fokus på begreber om dialektik…

 • Oplæg 4: Uddannelse og undervisning i konkurrencesamfundet. Almen psykologiske overvejelser

  Ved Thorstein Grøver og Holger FormanLørdag d. 2. november 2019 kl. 11.00 Opplegget vil ta for seg en todelt diskusjon av kunnskapstilegnelse under konkurransestatens betingelser: på den ene siden i folkeskolen, og på den annen side på universitetene. Det vil undersøkes hvordan konkurransestaten legger til rette for særlige former for læringsvirksomhet i institusjonene, og hvordan…

 • Oplæg 3: Et nedslag i den historiske udvikling af de specialpædagogiske institutioner i Danmark – I spændingsfeltet imellem Nødbørnehaver og mangfoldige (inkluderende) læringsmiljøer

  Ved Lars Bang Jensen og John BertelsenLørdag d. 2. november 2019 kl. 9.30 I dette oplæg ønsker vi via specifikke nedslag i den historiske og nutidige udvikling af de specialpædagogiske institutioner at rette blikket mod spændingsfeltet imellem det normale barn og det abnormale barn. Vi er optaget af hvordan staten, amterne/regioner, kommunerne og institutionerne har…

 • Oplæg 2: Hvor er virksomhedsteorien i dag

  Ved Mariane HedegaardFredag d. 1. november 2019 kl. 21.00 Virksomhedsteorien lever i bedste velgående mange steder i verden. Det kan ses i mængden af regionale og nationale ISCAR konferencer (Australien-New Zealand, Brasilien, Grækenland, England, m.fl.), og vores Kultur-historiske og Virksomhedsteori konference er eksempel på det. Vores konference er så vidt jeg ved den ældste stadig…

 • Oplæg 1: En dansk tolkning af virksomhedsteori

  Ved Jens Mammen & Niels EngelstedFredag d. 1. november 2019 kl. 19.30 I oplægget vil vifortsætte ud af virksomhedsteoriens motorvej med to spor, som Niels talte om på Virksomhedskonferencen for 30 år siden. På en måde har vi ikke beskæftiget os med andet siden, omend på hver sin måde. Først vil Niels fortælle, hvordan tanken fra dengang…

 • Kommentar til oplægget

  Seth Chaiklin har indsendt denne kommentar til konferencens oplæg: Diskussion af konferences oplægget, ud fra et virksomhedsteoretiske perspektiv. Mit formål er, at fremføre nogle positiv perspektiver i forhold til oplæggets intentioner – men vil tage udgangspunkt i nogle alvorlige misforståelser (eller problematiske antagelser) i oplæggets argumentation, og derfra give nogle alternativ indramninger.

 • Oplæg: At tæmme en bikube – Diskussionsoplæg om folkeskoleklassestørrelse, mængdelære og virksomhedsteori

  Lars Bang Jensen og Holger Forman vil holde dette oplæg på konferencen: At tæmme en bikube – Diskussionsoplæg om folkeskoleklassestørrelse, mængdelære og virksomhedsteori I dette diskussionsoplæg vil vi prøve at skitsere problemer med den nuværende gængse folkeskoleklassestørrelse på ca. 25-28 elever ud fra flere problemstillinger. Først vil vi illustrere problemet via mængdelære (set theory) for at…

 • Oplæg: Kvindefængsel i Danmark – udvikling af motiv for liv?

  Charlotte Mathiassen har meldt følgende oplæg til konferencen: Kvindefængsel i Danmark – udvikling af motiv for liv? Jeg følger processen med etablering af et kvindefængsel. Her ses, at en mængde forhold udenfor den enkelte kvindes indflydelse og et andet sted / andre steder i hierarkiet influerer på, hvad hun egentlig vil få mulighed for. Det…

 • Oplæg: Institutionel fremmedgørelse med pålagte mål og motiver om udvikling – i en bestemt retning…

  Brian Borup fra Østre Gasværk holder følgende oplæg: Institutionel fremmedgørelse med pålagte mål og motiver om udvikling – i en bestemt retning… På Østre Gasværk, et bo- og behandlingssted for unge mellem 18-30 år, er udviklingsmål og motiver om udvikling noget vi konstant forholder os til; både personale og beboere – eksempelvis i form at…

 • Oplæg: Ideologi og moderne styringsteknologier

  Endnu et oplæg er meldt til konferencen. Det er Olav W. Bertelsen og Louise Margrethe Pedersen, der holder oplægget: Ideologi og moderne styringsteknologier I oplægget vil vi undersøge, hvordan to forskellige typer af samfundsmæssige styringsteknologier repræsenterer ideologi, som overleveres til mennesker gennem organisering af disse menneskers virksomhed. Dette får konsekvenser for de motiver og samkvemsformer,…