Program for 2019

Almenpsykologi versus partikularisering af psykologien i specialområder

Dette års konference om virksomhedsteori er den 30. I rækken siden de årlige konferencer om virksomhedsteori tog deres begyndelse for 31 år siden i 1988. Situationen i dag er på mange måder anderledes end dengang, og det er måske betegnende, at 1989 er det eneste år i den mellemliggende periode, hvor konferencen ikke blev afholdt.

Historisk set, er den aktuelle situation inden for psykologien i stor udstrækning knyttet til den række af sociale, politiske, teknologiske og ideologiske udviklinger og begivenheder, som fandt sted i 1989, og de efterfølgende år.

Et karakteristisk træk ved den aktuelle situation er efter arrangørernes mening et markant fravær af en fælles alment accepteret almenpsykologisk teoridannelse, som kan sikre konsistens og sammenhæng i de psykologiske foranstaltninger og interventioner som foretages indenfor de mangfoldige praksisområder, hvor psykologer har deres virke.

Konferencen er centreret omkring et spørgsmål om Almenpsykologi, dens indhold og dens nytte i praksis versus den partikularisering af psykologien i specialområder med hver sit teoriunivers uden overgribende sammenhæng, som kommer til udtryk i mange psykologers opfattelse af psykologi, i psykologisk praksis, i psykologiuddannelserne og i den offentlige debat.

Vi ønsker derfor at indlæg på konferencen, inden for hvert deres område, søger at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvad er hovedindholdet i den almenpsykologiske teori som oplægsholder er fortaler for
  • Hvilken rolle spiller den som basis for bevisførelse eller begrundelse for oplægsholders psykologiske forskning?
    • og/eller praktiske interventioner overfor sociale, pædagogiske, klinisk psykologiske, arbejdspsykologiske problemstillinger?
    • og/eller i arbejdet med udvikling og anvendelse af teknologi, formidling af viden til en bredere offentlighed?
    • eller hvilken anden sammenhæng der måtte være tale om.

Disse forhold ønsker vi at sætte til debat på årets konference om virksomhedsteori.

Fredag

1. november 2019

17.00 – 18.00Ankomst
18.00 – 19.00Aftensmad
19.15Velkommen!
Vi byder velkommen til årets seminar
19.30 – 21.00Oplæg 1:Jens Mammen & Niels Engelsted: en dansk tolkning af virksomhedsteori
21.00 – 22.00Oplæg 2: Mariane Hedegaard: Hvor er virksomhedsteorien i dag
22.00Det med småt
Løst og fast fra deltagerne

Lørdag

November 2, 2019

8.30 – 9.30Morgenmad
Morgenmadsbuffet på kroen
9.30 – 10.30Oplæg 3: Lars Bang Jensen & John Bertelsen: Et nedslag i den historiske udvikling af de specialpædagogiske institutioner i Danmark – I spændingsfeltet imellem Nødbørnehaver og mangfoldige (inkluderende) læringsmiljøer
10.30 – 11.00Pause
11.00 – 12.00Oplæg 4: Thorstein Grøver & Holger Forman: Uddannelse og undervisning i konkurrencesamfundet. Almen psykologiske overvejelser
12.00 – 13.30Frokost og frisk luft
13.30 – 14.30Oplæg 5: Dorte Kousholt: Forældreperspektiver på skolevanskeligheder – om udsathed knyttet til konflikter om skolen 
14.30 – 15.00Pause
15.00 – 16.00Oplæg 6: K Kousholt: Test i folkeskolen 
16.00 – 16.30Kaffepause
16.30 – 17.30Oplæg 7: Uffe Juul Jensen: Den kulturhistoriske virksomhedsteori som fortidig almenpsykologisk ideologi eller objektiv teori for fremtiden? Muligheder, realiteter og begrænsninger.
17.30 – 18.00Pause
18.00Aftensmad

Søndag

November 3. 2019

8.30 – 9.30Morgenmad
9.30 – 10.30Oplæg 8: Almenpsykologi som formuleret i det indledende spørgsmål
10.30 – 11.00Nyheder fra ISCAR
11.00 – 11.30Generalforsamling i Forening Dansk Kulturhistorisk Virksomhedsteori
Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning for 20198
Godkendelse af regnskab
Forslag fra bestyrelsen og forsamlingen
Valg af formand og bestyrelse
11.30 – 12.00Planlægning af konference 2020
12.00 – 13.00Frokost
13.00Farvel og på gensyn i 2020