Program for 2020

XXXI. Virksomhedsteori konference

Fjelsted Skov Kro 6.-8. november 2020

Kriser

På konferencen i 2019 var der konsensus om at gøre den aktuelle klimakrise til tematisk udgangspunkt for konferencen i 2020. Af grunde som forsøges ekspliciteret nedenfor, har planlægningskomiteen imidlertid tænkt at krisebegrebet  i mere bred forstand vil være et passende tema, som også giver mulighed for at diskutere emner som henhører til klimakrisen, men i øvrigt er åben for at rejse en lang række andre relevante og aktuelle diskussioner.

Der er kriser omkring os til alle sider. Ikke blot klimakrise, men også biodiversitets-, forurenings-, befolkningsmæssig-, økonomisk-, og politiske kriser. Demokratiske kriser i europa, mellemøsten, afrika, asien og amerika. Politiske kriser i og imellem EU, USA, Kina, Rusland, Brasilien. International Sundhedskrise (Corona/Covid19 pandemi), tillidskriser mellem mennesker, krise i videnskabens og mediernes troværdighed …

Kriser er der overalt i verden, på alle planer og på alle måder. Selvom krisebegrebet selvfølgelig også findes i forskellige udformninger indenfor psykologien, omtales de ikke videre nedenfor, da de forudsættes bekendte for de fleste deltagere.

Ordet “krise” er iflg. ordbogen (Haug (ed). Kritisches Wörterbuch des Marxisismus, 1986, 4:712) et medicinsk udtryk, som betegner den akutte fase i et sygdomsforløb, hvor det afgøres, om processen fører til helbredelse, vedvarende sygdom eller død. Udtrykket anvendes ofte om politiske og økonomiske fænomener, ligesom det nu anvendes om karakteristika ved aktuelle klimatiske og økologiske processer.

Anvendt på politiske og økonomiske forhold kan kriser ud fra et traditionelt materielt dialektisk synspunkt på historien anskues som processer hvori faser med strukturel stabilitet i den samfundsmæssige reproduktionsproces (hvor de samfundsmæssige forhold reproduceres med rent kvantitative forandringer), afløses af faser med kvalitative forandringer, og hvor disse overgange indledes af kriser.

Disse forhold ønsker vi at sætte til debat på årets konference om virksomhedsteori.

Programmet kan ses herunder. Grundet omstændighederne vil de få manglende detaljer i programmet fastlægges af deltagerne efter ankomst fredag aften

Fredag

17.00 Ankomst

18.00 Aftensmad

19.15 Velkommen til

19.30 Oplæg 1: Planlægning af program 

21.00 Det med småt … løst og fast fra deltagerne …

22.00 Tak for i dag!

Lørdag

8.30 Morgenmad

9.30 Oplæg 2: Klaus B Bærentsen: Menneskelige virksomheders og bevidstheds synergetik i deres naturlige og kulturhistoriske omgivelser
Hvis psykologi skal kunne udvikles til en videnskab, der kan bidrage til en forståelse af, og understøtte fornuftig beslutningstagen og aktivitet i forhold til den mangfoldighed af udfordringer, som menneskearten i dag står overfor, må den nødvendigvis bygge på principper, som tillader en modsigelsesfri bevægelse mellem de forskellige analyseniveauer og materielle fænomener, som er relevante i forhold til virksomhedernes og bevidsthedens indhold og lovmæssigheder. Oplægget vil argumentere for, at dette forehavende kan påbegyndes ved at kombinere indsigter fra synergetik, kulturhistorisk virksomhedsteori og økologisk psykologi.

10.30 Kaffepause

11.00 Oplæg 4: Lars Bang Jensen: Titel følger 

12.00 Frokost

13.30 Oplæg 5: Almenpsykologiske reflektioner?

14.30 Kort pause

15.00 Oplæg 6: Muligt oplæg fra deltager – afventer endelig bekræftelse 

16.00 Kaffepause

16.30 Oplæg 7: Diskussioner og reflektioner?

17.30 Pause

18.00 Aftensmad

22.00 Tak for i dag

Søndag

8.30 Morgen

9.30 Oplæg 8: Indhold?

10.30 Nyt fra Iscar

11:00 Generalforsamling i Forening Dansk Kulturhistorisk Virksomhedsteori
Valg af dirigent
Valg af referent                    
Bestyrelsens beretning for 2019
Godkendelse af regnskab
Forslag fra bestyrelsen og forsamlingen 
Valg af formand og bestyrelse

11.30 Planlægning af konference 2021

12.00 Frokost

13.00 Farvel