Program for 2018

Produktiv Motivstruktur ?!

Hvad er en produktiv motivstruktur for mennesker i et moderne samfund?

Oplæg til program for 29. Danske Konference om virksomhedsteori, november 2018.

Indenfor socialsektoren, såvel som i pædagogisk og socialpædagogisk sammenhæng, i arbejdslivet, og i den kliniske psykologi arbejdes der i stor udstrækning med at formulere og realisere udviklingsmål for klienters, brugeres, ansattes livsvirksomhed.

Det udgør i den sammenhæng et problem, at udviklingsmål og realiseringsmåder ofteformuleres af institutionelle og/eller administrative aktører ud fra en overordnet samfundsmæssig (konkurrencefokuseret økonomisk) logik, der forskellig fra klienternes egne individuelle livsmotiver. Denne forskel har som konsekvens, at der skabes indre modsætninger i individernes motivstrukturer mellem egne og fremmedbestemte udviklingsperspektiver, og de deraf følgende målsætninger og praktiske handlinger bliver som følge her af ustabile og tendentielt i modstrid med enten det ene eller det andet hensyn.

Vi ønsker at udviklingsmål skal formuleres med udgangspunkt i klienters, brugeres, børns, de konkrete menneskers individuelle motivstrukturer, i overensstemmelse med deres egne udviklingsbehov og potentialer, og at disse skal realiseres på måder som i størst muligt omfang er samfundsmæssigt nyttige. Til forskel fra et snævert økonomiske konkurrenceperspektiv er det fra en psykologisk synsvinkel vigtigt her at rette opmærksomheden mod konkrete brugsværdi- økonomiske, æstetiske og etiske dimensioner i livet, og anvende disse som mål og vurderingskriterier, der er i samklang med en alment menneskelig opfattelse af hvad der udgør “et godt liv”.

Dette indebærer nødvendigvis en fokusering på individuelt meningsfulde udviklingsmål som har et socialt nyttigt betydningsindhold.

Realisering af dette ønske forudsætter i en eller anden forstand en overordnet positiv vision for hvilke former for individuelle udviklingsmål som er samfundsmæssigt nyttige, dvs til gavn for en fællesmenneskelig udvikling af samfund på måder som i størst muligt omfang tillader at forskellige individuelle menneskelige udviklingspotentialer kan realiseres, og uden at visionen bliver til en ideologisk-moralsk spændetrøje.

En ledetråd for udvikling af en sådan positiv forestilling om samfund og individuelle motiver kan være, at en samfundsmæssigt produktiv individuel motivstruktur er baseret på en grundlæggende overensstemmelse mellem den samfundsmæssige betydningsfuldhed og den personlige meningsfuldhed af de virksomheder som realiserer individernes udfoldede potentialer, og at deres produkter tillige understøtter realiseringen af andre menneskers tilsvarende behov og motiver.

At den samfundsmæssige betydning indebærer at de understøtter opretholdelse og udvikling af flest mulig – ideelt set alle – samfundsmedlemmernes udfoldelse af deres positive og kreative potentialer, i det mindste er gavnlige i fht opretholdelse af samfundsmedlemmernes liv ære og velfærd.

Disse forhold ønsker vi at sætte til debat på årets konference om virksomhedsteori.

Program

Hent programmet her som pdf

Fredag

2. november 2018

17.00 – 18.00 Ankomst
18.00 – 19.00 Aftensmad
19.15 Velkommen!
Vi byder velkommen til årets seminar
19.30 – 21.00 Oplæg 1: Louise Pedersen og Olav Bertelsen: Ideologi og moderne styringsteknologier
21.00 – 22.00 Kommentar til konferencens oplæg: Seth Chaiklin: Kommentar til konferencens oplæg
22.00 Det med småt
Løst og fast fra deltagerne

Lørdag

November 3, 2018

8.30 – 9.30 Morgenmad
Morgenmadsbuffet på kroen
9.30 – 10.30 Oplæg 2: Malene Degn: Det moderne arbejdsmarked, kognitiv kapitalisme og fremmedgørelse
10.30 – 11.00 Pause
11.00 – 12.00 Oplæg 3: Brian Borup, Østre Gasværk: Institutionel fremmedgørelse med pålagte mål og motiver om udvikling – i en bestemt retning…
12.00 – 13.30 Frokost og frisk luft
13.30 – 14.30 Oplæg 4: Charlotte Mathiassen: Kvindefængsel i Danmark – udvikling af motiv for liv?
14.30 – 15.00 Pause
15.00 – 16.00 Oplæg 5: Lars Bang og Holger Forman: At tæmme en bikube – Diskussionsoplæg om folkeskoleklassestørrelse, mængdelære og virksomhedsteori
16.00 – 16.30 Kaffepause
16.30 – 17.30 Oplæg 6: Birte Laursen og Johannes Damsgaard-Bruhn: Sammen finder vi løsninger på det, der fylder mest lige nu
17.30 – 18.00 Pause
18.00 Aftensmad

Søndag

November 4. 2018

 

8.30 – 9.30 Morgenmad
9.30 – 10.30 Oplæg 7: Klaus Bærentsen: Teknologisk udvikling – til gavn for hvem?
10.30 – 11.00 Nyheder fra ISCAR
11.00 – 11.30 Generalforsamling i Forening Dansk Kulturhistorisk Virksomhedsteori
Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning for 2018 Godkendelse af regnskab
Forslag fra bestyrelsen og forsamlingen Valg af formand og bestyrelse
11.30 – 12.00 Planlægning af konference 2019
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 Farvel og på gensyn i 2019