Kriser som generelt fænomen i økonomi og psykologi

Ved Jens Kvorning & Klaus B Bærentsen
Lørdag kl 11.00

Menneskeheden befinder sig i en faseovergangsperiode ved overgangen fra holocæn til antropocæn, der kan karakteriseres som en global bystat – civilisation i egentlig forstand. Som andre tidligere faseovergangsperioder (jæger-samler til agerbrug, … feudalt stændersamfund til kapitalisme) er den nuværende kendetegnet ved forekomsten af forskellige krisefænomener, blandt hvilke vi har udvalgt tre, som vi ønsker at diskutere.I oplægget søges den oprindelige forbindelse mellem politisk økonomi og psykologi i virksomhedsteorien revitaliseret, idet det forsøges påvist, at en stigende del af befolkningen i de kapitalistiske samfund efter år 2000 forhindres i optimal tilegnelse af samfundsmæssige, kulturelle og biologiske kapaciteter gennem forkrøblinger af individernes virksomhedsstrukturer som følge af økonomisk-samfundsmæssige krisefænomener. 


Udgivet

i

af

Tags: