Om Johannes Damsgaard-Bruhn

Selvstændig erhvervspsykolog Arbejder primært med optimering af arbejdsgange og brugervenlighed

Paneldiskussion om teoretisk tænkning og teoretisk viden

Paneldiskussion om tænkning med deltagelse af Peter Musaeus, Jacob Klitmøller, Lars Bang Jensen, Mariane Hedegård, Seth Chaiklin, og Uffe Juul Jensen (muligvis).
Davydov’s fremlægning af ideen om teoretisk viden og teoretisk tænkning har haft enorm betydning for faglig undervisning på den måde, at ideen giver en særlig tilgang, som kan anvendes i planlægning af undervisning, hvor det i praksis ofte giver elever og studerende muligheder for at tilegne sig dybere faglig forståelse end ved gængse undervisnings-måder, uden at sprænge de tidsrammer som normalt er til rådighed for undervisning.
Overordnet formål med panel diskussion er, at skabe et grundlag for at reflektere over ideernes betydning, samt analysere muligheder for, at de kan videreudvikles i danske kontekster. Panelets deltagere spejler mere eller mindre alle i Danmark, som har et dybere kendskab til ideen, herunder har forsøgt at arbejde med ideen i faglige sammenhænge. Indholdet af paneldiskussionen vil indebære refleksion om, hvordan man har forholdt sig til disse ideer i ens faglig arbejde, udforskning af evt. divergens i fælles forståelse, samt diskussion om formidling og videreudvikling af disse ideer i Danmark. Panelet vil udfordre og udvikle vores forståelse (personlig og kollektiv) af disse begreber, samt åbne horisonter for videreudvikling.

Louise Pedersen: ICD-11: Værd at vente på?

Oplægget sætter fokus på det nye, europæiske diagnostiske system, ICD-11, som endelig er under udrulning i Europa efter en meget lang proces. I ICD-11 ændrer man på grundlæggende måder tilgangen til diagnosticering; fra snævert fokus på isolerede specifikke symptomer og antallet af dem, orienterer ICD-11 sig mere mod en forståelse af psykiske lidelser som dimensionelle. I oplægget vil der særligt blive lagt vægt på den radikalt nye måde, man i ICD-11 diagnosticerer personlighedsforstyrrelser på. På den baggrund reflekteres der med baggrund i Leontjevs forståelse af virksomhedens generelle struktur over, hvad diagnoser kan og ikke kan anvendes til.

Brian Borup: erfaring med diagnoser fra egen praksis

Som privat praktiserende psykolog og udøver af psykologisk behandlings- og udviklingsarbejde på et virksomhedsteoretisk grundlag er diagnoser også en del af min hverdag. I dette oplæg vil jeg pege på nogle at de udfordringer og problemer, der findes i den nuværende diagnostiske tænkning og praksis, og jeg vil prøve at pege på en bevægelse væk fra bl.a. en ahistorisk og akontekstuel ramme og overfladeforståelse – til noget mere centralt; nemlig at virksomhedsteorien og en kulturhistorisk forståelse allerede rummer viden og begreber til en mere meningsfuld ombestemmelse og forandring af alle deltageres praksis.

Georgij Trautwein: Meningsfyldt virksomhed eller irrationel impuls? Fænomenografisk undersøgelse af selvbeskrevet internetpornografi afhængige mænd.

Motiveret af optagelsen af “Compulsive Sexual Behaviour Disorder” i ICD-11, diskuterer oplægget internetpornografi afhængighed (IPA) og adfærdsbaserede afhængigheder generelt (eng: behavioural addictions). Ud fra en kritisk gennemgang af litteratur om IPA samt eget interviewstudie af selvidentificerede internetpornografi afhængige mænd (N=12), stilles fundene i undersøgelsen op imod den dominerende forståelse af IPA. Ved hjælp af det virksomhedsteoretiske begrebsapparat kvalificeres de særlige empiriske fund i undersøgelsen, der nødvendigvis udvider den dominerende forståelsesramme for IPA.

Olav Bertelsen: konferencens fremtid

Konferencen har i mere end 30 år været et omdrejningspunkt for virksomhedsteoretisk forskning og praksisudvikling i Danmark. De seneste år (også inden Corona) har tilslutningen imidlertid været vigende. Det har ført til debat om konferencens fremtid og mulige alternativer.

Baseret på de seneste års diskussioner fremlægges et antal scenarier og udviklingsspor som oplæg til afklarende debat.

Seth Chaiklin: Introduktion til temaet om teoretisk viden/tænkning

Formålet med oplægget er at introducere ideen om teoretisk viden og teoretisk tænkning som V. V. Davydov fremlagde i sin 1972 disputats (Виды обобщения в обучении: Логико-психологические проблемы построения учебных предметов –frit oversat til dansk: Typer af generalisering i undervisning: Logiske og psykologiske problemer med konstruktion af faglige indhold i skolen).

Engelsk oversættelse (1990) af teksten findes ved: https://www.marxists.org/archive/davydov/generalization/generalization.pdf

Tysk oversættelse (1977) findes i bibliotektet. Arten der Verallgemeinerung im Unterricht: logisch-psychologische Probleme des Aufbaus von Unterrichtsfächern. 

Ideen om teoretisk viden har vidtrækkende implikationer for vidensudvikling i almindelighed, og fagundervisning i særdeleshed. Primært mål (eller ideal) for oplægget er, at give en perspektivering om relevante begreber, der kan tjene som baggrund eller orientering for lørdagens paneldiskussion om teoretisk tænkning. Der er muligheder for opklarende spørgsmål og kommentarer undervejs.

Call for Papers: Beyond Adaptation

Vi har fået tilsendt følgende forespørgsel, som vi mener, har interesse for vores konference. Sigga Waleng skriver følgende:

Kære Virksomhedsteori-gruppe,

Jeg er ph.d.-studerende på RUC og arbejder i øjeblikket sammen med kollegaer fra Tyskland på vedhængte (se kort version nedenfor) udgivelse, som handler om forholdet mellem tysk-skandinavisk kritisk psykologi og den kulturhistoriske skoles tilgang til transformationsprocesser. Det er hensigten, at udgivelsen får en dialogisk form og diskuterer forskelle og ligheder mellem de to teoretiske tilgange til samme genstand. Vi er derfor meget interesserede i at få nogle bidrag fra jeres netværk – måske I vil sende callet videre til mulige interesserede? Se kort version nedenfor. 

Mange hilsner, 

Sigga Waleng

PhD-student
Institute of People & Technology

Her følger beskrivelse af projektet samt pdf:

Dear colleagues,

We are excited to announce our new publication project that addresses the ‘double-edged sword’ of psychosocial praxis: navigating between adaptation and social change. We encourage practitioners and researchers to share their transformative approaches to the fields of psychology, education, social work, and related fields. At the same time, we aim to revitalize the discussion of critical psychology and cultural-historical theory. This is an ongoing effort to trace back the shared roots and reconnect the dots by inviting a dialogue of contemporary approaches situated in both traditions.

For example, some of the following questions could be addressed:

 • What problems regarding personal and social change do psychosocial practitioners/ researchers encounter in their daily work?
 • How do practitioners and/or researchers reflect their positions in relation to societal structures?
 • How do practitioners and/or researchers develop knowledge supporting both adaptive and revolutionary interventions?
 • How do participants and clients of psychosocial practices experience and act upon the tensions of the respective field?
 • How do organizational and institutional arrangements support and/or challenge the development of social change?

The Editors’ Group has evolved from parts organizing group of Ferienuni Kritische Psychologie 2021 that included two international threads aiming to foster the discussion of German-Scandinavian Critical Psychology with related international currents.
Please see the details in the attached Call for Papers.
You are warmly invited to share this call in your mailing lists.
If you can identify with the project’s aim, we are looking forward to your abstract!

The Editorial Group,
Eileen Wengemuth, Sigga Waleng, Johanna Ruge, Till Manderbach, Peter Brook

NORDIC-BALTIC ISCAR 2022: Towards inclusive and just societies: a dialogue with, within and beyond CHAT

In the spirit of our theme, we cordially invite scholars to contribute with their topical research and to join us in discussing what future directions our scholarly work offers for fostering more inclusive, equal and sustainable communities and societies globally for all.

The CHAT community has a strong tradition of studying various forms of activity in all of their diversity, whether it be learning and play in early childhood, school, education and learning at various levels, youth activism and everyday life as well as working life and organizational learning processes. Furthermore, CHAT research, by definition and practice is characterized by multidisciplinarity and communication between scholars from a wide range of disciplines, such as psychology, education, philosophy, history, sociology, linguistics, anthro- pology, research on workplace practices, queer and gender studies, computer science, information systems, knowledge management, clinical neuro- psychology as well as rehabilitation, occupational therapy, criminology, and social work.

We welcome contributions regarding our main conference theme from these and other disciplines. We also welcome other relevant contributions which focus on CHAT’s historical roots, modern applications and future perspectives.

Submission formats and review: 

We welcome single papers, symposiums, poster and roundtable presentations as well as other more participatory and innovative formats like data sessions, debate sessions and workshops.
Each submissions must include: Title: 20 words or fewerAbstract: 150 words or fewerExtended abstract: 1000 words or fewer, including references.

Each contribution will be reviewed regarding relevance for the theme or sub-themes of the conference, the coherence of the theoretical and/or conceptual framework, quality of research method and design (if applicable), clarity of contribution and argumentation, significance for theory, practice and policy as well as overall quality and scholarly originality. With demonstrations, debate sessions and workshops and other innovative formats, the main criteria will be novelty and fit with the conference theme. Each contribution will be reviewed by two reviewers and the process will be double blind.

Abstract submission will be open from opens 9 August to 10 October 2021. 

Registration: 

Registration prices for the conference will range between €50 – €350. All in-person prices include lunch and coffee during the conference and the conference dinner. Online prices will include the opportunity to participate in all online and hybrid sessions, keynotes and the conference social program (some limitations may apply). The final registration fees will be announced when registration opens on 1 December 2021.

Important dates:

Abstract submission opens 9 August 2021 Abstract submission closes 10 October 2021 Decisions on acceptance 1 December 2021 Registration opens 1 December 2021 Early bird closes 1 January 2022 Registration closes 1 March 2022 Program published 1 April 2022

Please consult the conference website for more details:

www2.helsinki.fi/en/conferences/Nordic-Baltic-ISCAR-2022

Konferencen 2021 er godt på vej!

Så er temaet for konferencen 2021 klar – og du kan læse det lige her!

Bemærk de mange nye spændende tiltag, som vi har sat i søen i år. Stor tak til Olav og Louise for deres store arbejde!

FÅ EN MENTOR

Er du på vej ind i virksomhedsteoretisk arbejde og har du lyst til at bidrage med et oplæg på konferencen, vil det være muligt at få sparring med en garvet virksomhedsteoretiker, der kan hjælpe med at se en retning for et virksomhedsteoretisk oplæg. Er det en mulighed du vil benytte dig af, så send senest den 5. maj, en mail til [email protected]

VIRKSOMHEDSTEORIKAFFE

Frem mod fristen for indsendelse af forslag til oplæg, vil vi afholde nogen åbne sessioner på Zoom, hvor vi drikker aftenkaffe eller fyraftensøl og diskuterer vores ideer til bidrag eller virksomhedsteori i almindelighed. Første gang bliver i slutningen af marts. De nærmere detaljer vil blive lagt på hjemmesiden og vil fremgå af konferencens nyhedsbreve.

Vigtige datoer

 • Deadline for mentoranmodning: 5. Maj
 • Deadline for abstracts: 1. juni
 • Feedback på abstracts: 22. juni
 • Foreløbigt  program offentliggøres: 1. juli
 • Revideret program: 20 august
 • Deadline for tilmelding den 1. september
 • Konference: 5-7 november