Forfatter: Johannes Damsgaard-Bruhn

 • Klaus B Bærentsen: Kulturhistorisk almenpsykologi. Historisk status og perspektiver

  Hvor langt er udviklingen af den Kulturhistoriske virksomhedsteoris almenpsykologiske teori faktisk nået? I oplægget præsenteres et udvalg af teorier, studier og diskussioner af en skitseret teoriramme, med en lille afstikker til Leontjev gruppens arbejde i Kharkov i starten af 1930’erne.

 • Paneldiskussion om teoretisk tænkning og teoretisk viden

  Paneldiskussion om tænkning med deltagelse af Peter Musaeus, Jacob Klitmøller, Lars Bang Jensen, Mariane Hedegård, Seth Chaiklin, og Uffe Juul Jensen (muligvis).Davydov’s fremlægning af ideen om teoretisk viden og teoretisk tænkning har haft enorm betydning for faglig undervisning på den måde, at ideen giver en særlig tilgang, som kan anvendes i planlægning af undervisning, hvor…

 • Louise Pedersen: ICD-11: Værd at vente på?

  Oplægget sætter fokus på det nye, europæiske diagnostiske system, ICD-11, som endelig er under udrulning i Europa efter en meget lang proces. I ICD-11 ændrer man på grundlæggende måder tilgangen til diagnosticering; fra snævert fokus på isolerede specifikke symptomer og antallet af dem, orienterer ICD-11 sig mere mod en forståelse af psykiske lidelser som dimensionelle.…

 • Brian Borup: erfaring med diagnoser fra egen praksis

  Som privat praktiserende psykolog og udøver af psykologisk behandlings- og udviklingsarbejde på et virksomhedsteoretisk grundlag er diagnoser også en del af min hverdag. I dette oplæg vil jeg pege på nogle at de udfordringer og problemer, der findes i den nuværende diagnostiske tænkning og praksis, og jeg vil prøve at pege på en bevægelse væk…

 • Georgij Trautwein: Meningsfyldt virksomhed eller irrationel impuls? Fænomenografisk undersøgelse af selvbeskrevet internetpornografi afhængige mænd.

  Motiveret af optagelsen af “Compulsive Sexual Behaviour Disorder” i ICD-11, diskuterer oplægget internetpornografi afhængighed (IPA) og adfærdsbaserede afhængigheder generelt (eng: behavioural addictions). Ud fra en kritisk gennemgang af litteratur om IPA samt eget interviewstudie af selvidentificerede internetpornografi afhængige mænd (N=12), stilles fundene i undersøgelsen op imod den dominerende forståelse af IPA. Ved hjælp af det…

 • Olav Bertelsen: konferencens fremtid

  Konferencen har i mere end 30 år været et omdrejningspunkt for virksomhedsteoretisk forskning og praksisudvikling i Danmark. De seneste år (også inden Corona) har tilslutningen imidlertid været vigende. Det har ført til debat om konferencens fremtid og mulige alternativer. Baseret på de seneste års diskussioner fremlægges et antal scenarier og udviklingsspor som oplæg til afklarende…

 • Seth Chaiklin: Introduktion til temaet om teoretisk viden/tænkning

  Formålet med oplægget er at introducere ideen om teoretisk viden og teoretisk tænkning som V. V. Davydov fremlagde i sin 1972 disputats (Виды обобщения в обучении: Логико-психологические проблемы построения учебных предметов –frit oversat til dansk: Typer af generalisering i undervisning: Logiske og psykologiske problemer med konstruktion af faglige indhold i skolen). Engelsk oversættelse (1990) af teksten…

 • Call for Papers: Beyond Adaptation

  Vi har fået tilsendt følgende forespørgsel, som vi mener, har interesse for vores konference. Sigga Waleng skriver følgende: Kære Virksomhedsteori-gruppe, Jeg er ph.d.-studerende på RUC og arbejder i øjeblikket sammen med kollegaer fra Tyskland på vedhængte (se kort version nedenfor) udgivelse, som handler om forholdet mellem tysk-skandinavisk kritisk psykologi og den kulturhistoriske skoles tilgang til…

 • NORDIC-BALTIC ISCAR 2022: Towards inclusive and just societies: a dialogue with, within and beyond CHAT

  NORDIC-BALTIC ISCAR 2022: Towards inclusive and just societies: a dialogue with, within and beyond CHAT

  In the spirit of our theme, we cordially invite scholars to contribute with their topical research and to join us in discussing what future directions our scholarly work offers for fostering more inclusive, equal and sustainable communities and societies globally for all. The CHAT community has a strong tradition of studying various forms of activity…

 • Konferencen 2021 er godt på vej!

  Så er temaet for konferencen 2021 klar – og du kan læse det lige her! Bemærk de mange nye spændende tiltag, som vi har sat i søen i år. Stor tak til Olav og Louise for deres store arbejde! FÅ EN MENTOR Er du på vej ind i virksomhedsteoretisk arbejde og har du lyst til…