Forfatter: admin

 • Indbydelse til første Iscar Danmark konference 2023

  Vi har den store fornøjelse at annoncere den første ISCAR-DK konference (International Society for Cultural and Activity Research Danmark).

 • Indsend dit oplæg om temaet “Diagnoser”

  Kære Deltager i konferencen om virksomhedsteori Til brug for planlægning af konferencen om ”Kultur-, historisk- og virksomhedsteori” 11.-13. november 2022 vil vi gerne have besked fra alle der har et emne de gerne vil holde oplæg om på konferencen.  På konferencen i 2021 var der en stor del af deltagerne, som gerne ville diskutere spørgsmål…

 • Programming as work and crisis

  Ved Olav W. BertelsenLørdag kl. 16.30 Programming activity is central in the production of IT based systems. The outcome of programming is executable code. Examples range from embedded software in everyday appliances to complex control systems. Programming is expressed in a programming language. Programming languages vary in expressive power and level of abstraction. Historically programming…

 • Udviklingskriser og -konflikter i voksenalderen

  Ved Louise Margrethe PedersenLørdag kl. 15.00 Analyse af psykologisk udvikling og udviklingskriser er oftest rettet mod med børn og unges udvikling, hvor man forstår de udviklingsmæssige kriser som primært endogent betingede udviklingsstadier. I oplægget sættes den voksne udvikling i centrum og der kigges på, om og hvordan udviklingskriser kan se ud hos voksne. Dette gøres…

 • Person(lig)hed og klimaambivalens

  Ved Jacob Klitmøller og Lise Isabella MeistrupLørdag kl. 13.30 I en artikel i Psyke & Logos kritiserede vi (nudging-)forskningen i klimahandling på to fronter: For det første for den grundlæggende lineære og mekaniske forståelse af personers (påståede mangelfulde) tænkning som denne forskning bygger på – hvilket vi brugte Dewey til at udfordre. Og for det…

 • Kriser som generelt fænomen i økonomi og psykologi

  Ved Jens Kvorning & Klaus B BærentsenLørdag kl 11.00 Menneskeheden befinder sig i en faseovergangsperiode ved overgangen fra holocæn til antropocæn, der kan karakteriseres som en global bystat – civilisation i egentlig forstand. Som andre tidligere faseovergangsperioder (jæger-samler til agerbrug, … feudalt stændersamfund til kapitalisme) er den nuværende kendetegnet ved forekomsten af forskellige krisefænomener, blandt…

 • Rethinking Psychology in a World in Crisis

  Ved Ernst SchraubeLørdag kl. 9.30 As a response to a world in a deep crisis, socially and ecologically, a critical self-reflection has set in among scientists in various disciplines including psychology on how modern sciences have been part of the problem. Scholars ask how we have to fundamentally rethink our scientific self-understanding and our theoretical…

 • Konferencen 2020 bliver afholdt

  Vi har været i tæt dialog med konferencestedet og er sikre på, at konferencen kan afholdes undr ordentlige og sikre forhold. Derfor har vi valgt at gennemføre konferencen på trods af et lavere deltagerantal. Ønsker du alligevel at deltage, så kontakt os endelig. Der kan være ledige pladser på konferencestedet. Derudover kan det være at…

 • Nyt om konferencen i 2018

  Arrangørerne har nu lavet en beskrivelse af temaet for årets konference. Temaet er: Produktiv Motivstruktur ?! Hvad er en produktiv motivstruktur for mennesker i et moderne samfund?   Hele oplægget kan du hente her: Konference 2018 Produktiv Motivstruktur v2 Konferencen afholdes i år på Fjelsted Skov Kro 2.-4. november 2018 Følg med på her på siden…

 • Planlægning af konferencen i 2014

  Planlægning af konferencen i 2014 er i fuld gang og du kan se de første informationer om konferencen her. Informationerne er også sendt ud pr mail til alle brugere på siden. Med venlig hilsen Klaus, Lars og Johannes